„Există un limpede loc”, spune Cleopatra Lorinţiu

-A A +A

„Există un limpede loc”, spune Cleopatra Lorinţiu
Recent, a apărut la Editura ,,Charmides” din Bistriţa masivul volum ,,Scurte întâlniri - Există un limpede loc”, ediţia a II-a, al scriitoarei Cleopatra Lorinţiu. Cartea a apărut în 2016, cu sprijinul Consiliului Judeţean, prin intermediul Bibliotecii Judeţene.
Cleopatra Lorințiu s-a născut în 26 septembrie 1957, la Năsăud, a absolvit liceul la Bistriţa şi este scriitoare, jurnalistă, realizatoare de televiziune, diplomat. A debutat editorial de foarte tânără, cu cartea de poezie ,,Regina cu paşii furaţi”, apoi a publicat cărți de poezie, proză, eseuri, critică, interviuri, note de călătorie, memorialistică, literatură pentru copii, fiind unul dintre cei mai inspiraţi şi mai harnici scriitori ai generaţiei sale. Formaţia sa intelectuală complexă cuprinde studii de cibernetică economică, la Academia de Ştiinţe Economice din București, cursuri de geopolitică, geostrategie, diplomație. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1979 şi corespondent pentru România al „Observatoire d'études Géopolitiques” din Paris, de asemenea, editor-șef al publicației bilunare „Zaman România”, ediția în limba română, din februarie 2013. Ca scriitor şi jurnalist, Cleopatra Lorinţiu are acuta conştiinţă a unei vieţi tumultuoase, care înseamnă prezenţă la evenimente culturale deosebite, cunoaşterea multor oameni din aceeaşi zonă de interes şi, care, aşa cum sugera Michaux, se ascund, se pierd, se uită cu timpul. Gestul intelectual al scrisului devine mijlocul de apărare împotriva uitării, scriitoarea consemnând gândurile prilejuite de un eveniment cultural, întâlnirea cu oameni dragi şi cărţi, texte care se zidesc împotriva valului implacabil al uitării. Este mirabilă capacitatea autoarei de a reda amintiri din viaţa de diplomat, populată de nume străine, de locuri sau oameni, de discuţii şi idei, teme dezbătute, în aceeaşi măsură succesiunea rapidă, sugerată a materialelor scrise pentru televiziune, care dobândesc aparenţa unor secvenţe în activitatea prodigioasă, devenită text.
De mare actualitate interviurile culturale din ,,Scurte întâlniri” sau evocarea unor întreţineri colocviale cu colegi scriitori din generaţii mai vechi sau mai noi: Aurel Dragoş Munteanu, Ion Caraion, Francois Fejto, precum de interesante sunt interviurile cu Ion Vlasiu, Ştefan Augustin Doinaş, Romulus Vulcănescu, Cella Serghi, Ion Sălişteanu, Ovidiu Bojor, Gheorhe Tomozei. Secţiunea a patra a volumului este intitulată ,,Adăugiri ardeleneşti” şi este dedicată artiştilor, oamenilor de cultură din Bistriţa-Năsăud, zonă pentru care Cleopatra Lorinţiu manifestă o afinitate aparte. Citim, astfel, texte de mare sensibilitate despre interpretul de muzică populară Alexandru Pugna, poetul Ioan Pintea, managerul Gavril Ţărmure, scriitoarea Melania Cuc, poetul Ion Cioba, scriitoarea şi pictoriţa Victoria Fătu Nalaţiu, George Vasile Dâncu, Mircea Măluţ, Marcel Lupşe, Alexandru Gavrilaş, Lazăr Avram (,,Cine este Lazăr Avram? Mie-mi place să-i spun Lazor, cum se zice pe la noi, pe la Maieru”, scrie autoarea cu mare drag pentru Maierul natal).
Cea de a doua carte, apărută în 1989 şi cuprinsă în recentul volum, ,,Există un limpede loc”, este un ,,exerciţiu de admiraţie” şi, în acelaşi timp, o declaraţie de iubire pentru locurile natale, greu de găsit în scrisul altui scriitor de astăzi din zona judeţului Bistriţa-Năsăud. Localităţi, peisaje, vestigii ale trecutului îşi găsesc loc în expresia frumoasă, literară, a autoarei. Fireşte, nu putea trece Cleopatra Lorinţiu pe lângă o personalitate ca Valeria Peter Predescu, marea interpretă a cântului năsăudean, dar nici pe lângă Veronica Micle (,,Sufletul Veronicăi”); mai este amintit scriitorul Olimpiu Nuşfelean, pictorul Miron Duca, alături de care mulţi alţii. Spaţii speciale se acordă eroului, sfântului ortodox Tănase Todoran, poetului revoluţionar Andrei Mureşanu, prezenţei lui Coşbuc şi Rebreanu pe aceste meleaguri.
Reeditarea textelor amintite este binevenită, excelentul program editorial al Bibliotecii Judeţene aducând în actualitate textele scriitoarei plecate de pe meleagurile noastre, care se întoarce astfel acasă, între ai săi, care au cunoscut doar parţial felul cum sunt privite locurile noastre, luând distanţă.

 

Aprecierea dvs: - Media: 5 steluţe (2 voturi)

Comentarii

imaginea utilizatorului observator

"(...) oameni din aceeaşi zonă de interes şi, care, aşa cum sugera Michaux, se ascund, se pierd, se uită cu timpul." Ce noroc cu Michaux!

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close