|

Buletine de avertizare

-A A +A

Buletine de avertizare
La cartof – se vor efectua tratamente împotriva manei, alternariozei, gândacului din Colorado, astfel:
*În perioada 20 - 25 iunie 2017*
La efectuarea tratamentului se vor folosi doar fungicide, dacă nu mai sunt prezente larve de Colorado.
Se vor utiliza următoarele amestecuri de pesticide:
1. Acrobat MZ 69 WG – 2,0 kg/ha (0,2%) sau Melody Compact 49 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) sau Equation PRO – 0,4 kg/ha (0,04%) sau Polyram DF - 1,8 kg/ha + Topsin 70 WDG – 0,07%– 0,1% + Actara 25 WG – 0,06 kg/ha sau Mospilan 20 SP – 0,06 kg/ha sau Calypso 480 SC – 0,08 l/ha sau Coragen - 62,5 ml/ha.
2. Armetil Cobre – 0,25% (2,5 kg/h) sau Dithane M-45 – 0,2% - 0,25% (2,0 kg/ha – 2,5 kg/ha) sau Antracol 70 WP - 0,2% - 0,25% (2,0 kg/ha – 2,5 kg/ha) sau Ridomil Gold MZ 68 WG - 0,25% (2,5 kg/h) + Topsin 70 WDG – 0,07%– 0,1% + Actara 25 WG – 0,06 kg/ha sau Mospilan 20 SP – 0,06 kg/ha sau Calypso 480 SC – 0,08 l/ha.
3. Curzate Manox – 0,25% sau Bravo 75 WP – 0,2% (2 kg/ha) sau Zeama Bordeleza – 0,5% + Topsin 70 WDG – 0,07%– 0,1% + Actara 25 WG – 0,06 kg/ha sau Mospilan 20 SP – 0,06 kg/ha sau Calypso 480 SC – 0,08 l/ha.
La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.

Culturile de legume (tomate, ardei, castraveţi, vinete, ceapă, varză) - se vor trata pentru combaterea manei, alternariozei, altor boli foliare, afidelor, altor dăunători, astfel:
*În perioada 20 - 25 iunie 2017*
1. Acrobat MZ 69 WG – 2,0 kg/ha (0,2%) sau Melody Compact 49 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) sau Equation PRO – 0,4 kg/ha (0,04%) + Topsin 70 WDG – 0,07%– 0,1% + Actara 25 WG – 0,06 kg/ha sau Mospilan 20 SP – 0,06 kg/ha sau Calypso 480 SC – 0,08 l/ha sau Coragen - 0,175 l/ha.
2. Armetil Cobre – 0,25% (2,5 kg/h) sau Dithane M-45 – 0,2% - 0,25% (2,0 kg/ha – 2,5 kg/ha) sau Antracol 70 WP - 0,2% - 0,25% (2,0 kg/ha – 2,5 kg/ha) sau Ridomil Gold MZ 68 WG - 0,25% (2,5 kg/h) + Topsin 70 WDG – 0,07%– 0,1% + Actara 25 WG – 0,06 kg/ha sau Mospilan 20 SP – 0,06 kg/ha sau Calypso 480 SC – 0,08 l/ha.
3. Curzate Manox – 0,25% sau Bravo 75 WP – 0,2% (2 kg/ha) sau Zeama Bordeleza – 0,5% + Topsin 70 WDG – 0,07%– 0,1% + Actara 25 WG – 0,06 kg/ha sau Mospilan 20 SP – 0,06 kg/ha sau Calypso 480 SC – 0,08 l/ha.
Insecticidele se vor aplica doar în cazul prezenţei dăunătorilor în culturi.
La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.

Alte recomandări importante:
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!
-produsele se solubilizează separat, se omogenizează şi apoi se pulverizează;
-resturile de soluţii sau apa rezultată în urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie să ajungă în apropierea apelor de suprafaţă, şanţuri etc.;
-este interzis pășunatul sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate, timp de 14 zile;
-executarea tratamentului, pe timp liniştit, fără vânt. Nu aplicaţi tratamentul dacă viteza vântului este mai mare de 4-5 m/s;
-citiţi cu atenţie eticheta produsului pe care îl folosiţi;
-la realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea pesticidelor, fizică şi chimică;
-se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de Codex-Pest Expert, pentru testele avertizate, omologate de către „Comisia interministerială de omologare a produselor de uz fitosanitar”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul României;
-respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor, conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min.Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).
Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător. Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fitosanitare şi îndeplinirea condiţiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 şi specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispoziţiile Directivei 2009/128/CE şi, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 şi în anexa III la respectiva directivă.
În vederea protejării sănătăţii oamenilor şi a animalelor, protecţiei albinelor şi a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le deţin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate au obligaţia să le depoziteze, să le manipuleze şi să le utilizeze în conformitate cu instrucţiunile tehnice care le însoţesc, aprobate potrivit legii.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
-nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;
-nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin trei ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează.

ing. Dina Vasiliu

 

Votează acum!

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close