|

Modificările aduse Legii uceniciei

-A A +A

Modificările aduse Legii uceniciei
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa–Năsăud aduce la cunoştinţă modificările guvernului la „Legea privind ucenicia la locul de muncă”.
Ucenicia la locul de muncă se adresează angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă, potrivit domeniilor de activitate pentru care sunt autorizaţi ca furnizori de formare profesională, şi persoanelor interesate cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se califice la locul de muncă. Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.
Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a împlinit vârsta de 16 ani; este în căutarea unui loc de muncă fiind înregistrată la AJOFM Bistriţa-Năsăud; nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor OG nr. 129 2000.
În data de 11 iulie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr.164/2007 pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Modificările aprobate prin Legea 164/2017 fac referire la următoarele aspecte:
-Stabilirea duratei contractului de ucenicie în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregăteasca ucenicul: 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.
-Organizarea uceniciei pentru nivelurile de calificare 2,3 şi 4, stabilite conform prevederilor H.G. nr.918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare.
-Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă din fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj.
-Majorarea sumelor de bani acordate angajatorului care încheie un contract de ucenicie, potrivit art.16, alin.(2): „Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie”.
În data de 4 septembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial H.G. nr.618/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr.855/2013.
Modificările aprobate prin H.G. 618/2017, vizează:
-Durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire, teorie şi practică, pe niveluri de calificare 2, 3 şi 4, astfel: 360 ore pentru nivelul 2, 720 ore pentru nivelul 3 şi 1080 de ore pentru nivelul 4.
-Finanţarea formării prin ucenicie din fonduri europene structurale și de investiţii se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului și a regulilor de eligibilitate, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie, cu respectarea condiţiilor finanţatorului.
-Modificarea Anexei nr.7, „Registrul angajatorilor de ucenici”, prin introducerea unei coloane distincte în care sa fie cuprinse informaţii referitoare la sursa de finanţare.
Mai multe informaţii privind acordarea acestei subvenţii angajatorilor de către AJOFM Bistriţa-Năsăud şi modul în care se poate realiza ucenicia la locul de muncă pot fi obţinute de la numărul de telefon: 0263/236.295, sau direct de la sediul instituţiei din Bistriţa, strada Gării, nr.2 – 4.

director executiv,
Otilia Râpan

 

Votează acum!

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close