|

Ioan Turc a vorbit despre „aberaţii”, administratorul Parcului Industrial Bistriţa Sud îl lămureşte

* „Parcul industrial nu e parc de aventură, decât în măsura în care orice afacere în România de azi incumbă o doză de aventurism” *

-A A +A

Ioan Turc a vorbit despre „aberaţii”, administratorul Parcului Industrial Bistriţa Sud îl lămureşte


 Drept la replică

Spre corecta și echilibrata informare a cititorilor dumneavoastră și în virtutea instituţiei dreptului la replică, dorim să oferim răspunsuri precise la întrebările/speculaţiile aruncate în piaţă de domnul Ioan Turc, președintele PNL Bistriţa-Năsăud. Considerăm că declaraţiile domniei sale sunt de natură politică și nu se bazează pe fapte reale sau pe vreo verificare în teren. Niciodată domnul Turc nu ne-a solicitat vreo informaţie în legătură cu parcul industrial și cu problemele pe care le invocă. A fost greșit informat și a transmis mai departe informaţii eronate, fără să facă o minimă verificare. E adevărat, sub protecţia unei declaraţii politice poţi face acest lucru.

1. Prin demersurile proprietarului și administratorului parcului industrial, este asigurat accesul la infrastructura de utilităţi (apă, canal, enel, gaz, comunicaţii și drumuri interne). Fiecare dintre rezidenţii parcului industrial are obligaţia de a încheia contracte în nume propriu cu furnizorii de utilităţi, aspect stipulat foarte clar în contractele de administrare și prestări servicii semnate cu administratorul parcului. Reţele de utilităţi sunt accesibile rezidenţilor la limita loturilor de teren atribuite în folosinţă prin drept de superficie.
2. Reţeaua de apă este preluată de Aquabis SA Bistriţa-Năsăud, urmând ca racordarea propriu-zisă să se facă în urma solicitării scrise a fiecărui rezident în parte și obţinerea avizului necesar. Aquabis SA decide modul de operare a staţiei de epurare și a reţelei de canalizare.
3. Capacitatea disponibilă a reţelei de energie electrică a fost aprobată de către distribuitorul Electrica Distribuţie SA și acoperă necesarul solicitat până la această dată de către firmele rezidente.
4. Infrastructura de comunicaţii (telefonie fixă, internet și CCTV) este funcţională și este pusă la dispoziţia rezidenţilor. În momentul în care investiţiile asumate prin contract de către rezidenţi vor fi finalizate, se va face racordarea efectivă la această reţea.
5. Parcul industrial deţine un studiu geo pentru infrastructura întregului proiect intitulat „Parc industrial Bistriţa Sud”. Este absolut normal și obligatoriu ca în vederea obţinerii autorizaţiei de construire să se solicite studii geo specifice fiecărei investiţii în parte.
6. Pentru prevenirea inundaţiilor ce pot fi provocate de apele colectate de pe versanţii din zonă, provocate de precipitaţii, există o reţea de canale colectoare realizate și administrate de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF). Este firesc ca la stabilirea amplasamentului halelor de producţie, rezidenţii să obţină un aviz de la ANIF, pentru a se evita astfel desfiinţarea, obturarea, devierea sau acoperirea acestei reţele de canale colectoare.
7. Legislaţia pentru protecţia mediului obligă fiecare rezident să solicite un aviz de mediu pentru proiectul aprobat a se realiza în incinta parcului industrial. În funcţie de domeniul de activitate al rezidentului, Agenţia pentru Protecţia Mediului BN decide documentaţia necesară obţinerii acestui aviz.
8. Legislaţia europeană și, implicit, cea naţională referitoare la schemele de ajutoare de minimis reglementează în mod specific modul de obţinere al acestora. Schema locală de ajutor de minimis instituită pentru rezidenţii parcului industrial Bistriţa Sud este în conformitate cu legislaţia în domeniu, stipulându-se exact documentele ce trebuie depuse de către solicitanţi. Vezi HCL a municipiului Bistriţa nr. 40/23.03.2017.
9. Taxa de administrare de 1 euro/mp/an se percepe de către administratorul parcului industrial pentru întreţinerea infrastructurii comune a parcului industrial și se achită începând cu data înscrierii dreptului de superficie asupra terenului în Cartea funciară în favoarea rezidentului. Din momentul obţinerii acestui drept, rezidentul are obligaţia demarării investiţiei asumate prin contract.
10. Promovarea parcului industrial este o activitate continuă și susţinută. Astfel, din noiembrie 2015 (data finalizării construirii parcului industrial) și până în prezent s-au semnat 10 contracte cu actualii rezidenţi, care și-au asumat investiţii de 9,96 milioane de euro și crearea a 391 de noi locuri de muncă. Realizarea efectivă a acestor investiţii depinde, în mare măsură, de calendarul obţinerii de către rezidenţi a finanţării nerambursabile pe care o vizează. De asemenea, sunt deschise negocieri cu alte câteva companii locale și internaţionale, societatea-administrator având zeci de scrisori de intenţie în acest sens.
11. În incinta parcului industrial este prevăzută realizarea unui Incubator de afaceri dotat cu micro-hală de producţie, în valoare de 1,5 milioane euro. S-a realizat studiul de fezabilitate al incubatorului de afaceri și s-au alocat de către Municipiul Bistriţa sumele necesare întocmirii proiectului tehnic. Demararea efectivă a acestei investiţii se va face după lansarea liniei specifice de finanţare nerambursabilă prin POR 2014-2020.
12. Toate informaţiile referitoare la proiectul parcului industrial Bistriţa Sud sunt disponibile pe www.bizpark.ro.

În speranţa că am reușit să înlăturăm temerile domnului Ioan Turc, unul dintre iniţiatorii proiectului Parcului Industrial Bistriţa de altfel, vă rugăm, în măsura în care reușiţi, să acordaţi aceeași atenţie și răspunsurilor noastre. Parcul industrial nu e parc de aventură, decât în măsura în care orice afacere în România de azi incumbă o doză de aventurism. Rezidenţii solicită utilităţile companiilor de profil, operatorilor, ele există în teren, dar parcul industrial nu este furnizor de utilităţi. În momentul în care va exista nevoia de mai mulţi kilowaţi, nu va exista nicio problemă în a-i obţine de la furnizorul de energie. Deocamdată nu e nevoie. Legislaţia obligă rezidenţii la obţinerea unor avize de mediu sau de altă natură, nu proprietarul sau administratorii parcului. Facilităţile acordate rezidenţilor și documentele solicitate pentru acestea sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, în multe cazuri chiar mai avantajoase decât cele oferite de alte parcuri industriale din România. Taxa de administrare de 1 euro/mp/an e o taxă rezonabilă, rezidenţii nu pot primi chiar gratuit parcele de teren, iar administraţia parcului are și ea cheltuieli cu menţinerea infrastructurii. Există rezidenţi, vor veni și alţii, nimeni nu poate estima – nici măcar domnul Ioan Turc - cât de repede umpli un parc industrial, pentru că sunt atâtea variabile: mediul de afaceri și politic din România și din lume, interesul direct al investitorului, poziţia geografică a parcului, forţa de muncă din zonă, salariile, consistenţa promovării pe plan intern și internaţional, relaţiile directe și personale cu companii mari de consultanţă (relaţii care nu se construiesc peste noapte). De pildă, parcul industrial Tetarom Cluj a fost umplut în 7 ani. Alte parcuri au reușit asta în 10 ani. Parcul tehnologic și știinţific Temis Technopole din Besançon, Franţa, a pornit la drum acum 21 de ani și este ocupat în proporţie de 75 la sută. Parcul Industrial Bistriţa Sud a fost finalizat acum doi ani și are deja 10 rezidenţi, care au început sau încep curând construcţiile. Incubatorul de afaceri e un proiect gândit pe fonduri europene, iar linia de finanţare specifică nu e încă deschisă.

Cu respect,
Iulius Dumitru, administrator
SC Business Park Bistriţa Sud SRL
www.bizpark.ro

 

Votează acum!

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close