|

Guvernul a aprobat modificările la Codul fiscal, ce vizează impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit și contribuţiile sociale

-A A +A

Guvernul a aprobat modificările la Codul fiscal, ce vizează impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit și contribuţiile sociale
Guvernul a aprobat, miercuri, prin modificarea Codului fiscal, o serie de măsuri privind impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit și contribuţiile sociale.
Potrivit unui comunicat al Executivului, în domeniul impozitării societăţilor, ordonanţa de urgenţă adoptată în ședinţa de miercuri revizuiește sistemul de impunere a microîntreprinderilor, astfel încât vor beneficia de impozit de 1% pe veniturile realizate și IMM-urile care realizează venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro și care în prezent plătesc impozit de 16% pe profit.
De asemenea, se elimină condiţia privind realizarea de venituri din consultanţă și management. Menţionăm că în prezent, firmele care obţin venituri din consultanţă și management pot plăti impozit pe veniturile microîntreprinderilor, dacă aceste venituri nu depășesc 20% din veniturile totale. Totodată, se includ în acest sistem și persoanele juridice care nu intrau sub incidenţa acestui impozit (persoanele juridice din domeniul asigurărilor, pieţei de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc și din domeniul extracţiei resurselor naturale)”, se arată în comunicat.
Ordonanţa transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizării profiturilor companiilor multinaţionale, prin: limitarea deductibilităţii dobânzilor; introducerea impozitării la ieșire — previne erodarea bazei impozabile în cazul unui transfer de active în afara României; consolidarea regulii antiabuz, ce va permite autorităţilor române să refuze contribuabililor beneficiile fiscale obţinute din aranjamente abuzive; introducerea normelor privind societăţile străine controlate (SSC) ce au ca scop împiedicarea evitării plăţii impozitelor prin devierea veniturilor către filiale din paradisuri fiscale.
În domeniul contribuţiilor sociale obligatorii, modificările au în vedere atât reducerea cotelor cumulate ale contribuţiilor sociale obligatorii, per total, cu două puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, cât și reducerea numărului contribuţiilor sociale de la nouă (angajat și angajator) la trei, după cum urmează: contribuţia de asigurări sociale (CAS), plătită pentru salariat; contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), plătită pentru salariat; contribuţia asiguratorie pentru muncă, suportată de angajator.
Transferul sarcinii fiscale a obligaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se stabilește astfel: „CAS și CASS se datorează de către persoanele fizice, respectiv de către angajaţi, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, pentru care CAS și CASS datorate nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale aferente salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează acestea, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ”.
De asemenea, se stabilește o cotă suplimentară de CAS (de 4%, respectiv 8%) pentru condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă definite potrivit legii.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) este în cotă de 10%, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale”, se spune în comunicat.
Actul normativ prevede și modificarea modului de stabilire a CAS și a CASS pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente (de exemplu: consultanţi, experţi contabili, medici, persoane fizice autorizate, avocaţi — numai CASS, notari — numai CASS) sau alte categorii de venituri.
Mai exact, acestea nu mai datorează contribuţiile sociale asupra venitului realizat, ci baza de calcul va fi venitul ales, care în cazul CAS trebuie să fie cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară, iar baza de calcul a CASS va fi salariul minim brut pe ţară”, potrivit aceleiași surse.
Ordonanţa prevede că se exceptează de la plata CAS persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale numai pentru veniturile realizate din activităţi pentru care, potrivit legii, există obligaţia asigurării în aceste sisteme — avocaţii, notarii, personalul monahal—, inclusiv pentru veniturile de natură salarială realizate în domeniile respective — avocaţii salarizaţi etc.
În prezent, excepţia se aplică pentru orice venit din salariu și asimilat salariilor, inclusiv persoanelor fizice care au și calitatea de pensionari ai unui sistem propriu de asigurări sociale, ceea ce generează inechităţi faţă de persoanele care sunt pensionari din sistemul public de pensii”, se arată în comunicat.
Se modifică și modalitatea de asigurare în sistemul public de sănătate a persoanelor care au calitatea de pensionari, șomeri, persoane aflate în concedii pentru creșterea copiilor, persoane care obţin ajutoare sociale și alte categorii de persoane aflate sub protecţia sau în custodia statului.
Aceste persoane vor fi asigurate în sistemul public de sănătate, fără plata contribuţiei, dacă nu realizează venituri pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate”, se arată în comunicat.
Prin măsurile adoptate, se introduce „Contribuţia asiguratorie pentru muncă” în cotă de 2,25% datorată de angajatori.
Contribuţia asiguratorie pentru muncă este destinată alimentării Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale și asigurării necesarului pentru plata prestaţiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariaţii, respectiv indemnizaţiile pentru șomaj, indemnizaţiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă și boli profesionale”, explică aceeași sursă.
În domeniul impozitului pe venit, ordonanţa prevede reducerea cotei de la 16% la 10%.
Modificările aduse Codului fiscal vizează majorarea nivelului venitului lunar brut în funcţie de care se acordă deducerea personală, respectiv de la 1.500 lei (în prezent) la 1.950 lei — limita până la care deducerile se acordă în sumă fixă, în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere; de la 3.000 lei (în prezent) la 3.600 lei — limita maximă până la care deducerile se acordă în mod degresiv.
De asemenea, pentru salariaţii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deduceri personale.

Agerpres

 

Aprecierea dvs: - Media: 5 steluţe (1 vote)

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close