|

Sever Mureșan: „Îi așteptăm mai des pe reprezentanţii la vârf ai Instituţiei Prefectului în comuna noastră, dar și pe Valea Sălăuţei”

-A A +A

Sever Mureșan: „Îi așteptăm mai des pe reprezentanţii la vârf ai Instituţiei Prefectului în comuna noastră, dar și pe Valea Sălăuţei”
Primarul comunei Telciu, Server Mureșan, a participat, miercuri, la întâlnirea zonală pe care Instituţia Prefectului a organizat-o în cea mai mare localitate a Văii Sălăuţei, scopul principal al acestei întâlniri fiind eficientizarea comunicării și colaborării dintre unităţile administrativ-teritoriale și serviciile publice deconcentrate din judeţ
În primul rând vreau să felicit Instituţia Prefectului pentru acest gen de iniţiative, dar și pe colegii mei primari din comunele Romuli, Coșbuc, Runcu Salvei și Zagra, care și-au prezentat problemele specifice cu care se confruntă fiecare dintre ei”, a precizat primarul Sever Mureșan.
În acest context, primarul Mureșan a adus la cunoștinţa subprefectului Ciprian Oprea-Ceclan mai multe probleme din comuna pe care o administrează: pregătirile pentru sezonul de iarnă (inclusiv asigurarea lemnului de foc pentru populaţie), cadastrul sistematic și modalitătile prin care acesta ar putea rezolva situaţiile litigioase ale proprietarilor de terenuri cu vegetaţie forestieră și amenajamentele silvice. De asemenea, edilul comunei Telciu a mai vorbit și despre situaţia autorizaţiilor de funcţionare ISU pentru unele scoli, dar și despre problema câinilor vagabonzi și pericolul pe care aceștia îl reprezintă pentru populaţie.
Reamintim faptul că întâlnirea zonală convocată de Instituţia Prefectului la Primăria Comunei Telciu a avut următoarea Ordine de zi:
-Informare cu privire la modificările legislative în ceea ce priveşte venitul minim garantat, din punct de vedere al aplicării acestuia de către AJOFM BN;
-Încheierea unor acorduri-parteneriate cu U.A.T.-urile, în vederea unui schimb rapid şi eficient de informaţii cu privire la locurile de muncă vacante din zonă şi facilităţile acordate din sistemul bugetului pentru şomaj, inclusiv pentru lucrări de utilitate publică;
-Stabilirea unui mod de identificare a persoanelor active, dar care la ora aceasta nu au nici un statut pe piaţa muncii şi nici nu sunt înregistrate în baze de date;
-Prevenirea situaţiilor privind comunicarea la plata în cont bancar a pensiilor unor beneficiari decedaţi; transmiterea listei persoanelor decedate în primele zile ale lunii următoare celei în care s-a produs decesul, respectiv până în data de 5;
-Aplicarea la nivel local a Ordinului 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
-Asistenţa medicală comunitară;
-Situaţia monumentelor şi a zonelor de protecţie a acestora în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Aspectele cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de neutralizare a subproduselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman, aprobată şi modificată prin Legea nr. 55/2017;
-Problema aprovizionării populaţiei cu lemne de foc;
-Preluarea în pază a suprafeţelor de pădure nepăzite;
-Rectificarea şi actualizarea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale;
-Iluminatul public cel puţin în centrul comunelor, pentru o orientare mai rapidă a echipajelor de intervenţie S.A.J. Bistriţa-Năsăud, de multe ori punctul de reper fiind localizat în centrul localităţii respective (de ex.: de la Primărie pe prima stradă la dreapta etc.).;
-Numerotare/renumerotarea corespunzătoare a clădirilor/caselor din comunele judeţului pentru acces rapid al echipajelor S.A.J.BN la pacienţi;
-Pe străzile principale ale localităţilor să fie amplasate indicatoare cu denumirea acestor trasee;
-Sprijinirea echipajelor de intervenţie SAJ BN cu echipe SVSU în situaţii dificile
(pacienţi imobilizaţi, supraponderali, zone greu accesibile etc.);
-Iarna să se aibă în vedere deszăpezirea traseelor spre pacienţii dializaţi/ gravide / imobilizaţi la pat, după caz;
-Pe drumurile în lucru să fie amplasate indicatoare ocolitoare şi anunţarea în timp util pe 112 a situaţiilor apărute, precum şi a duratei lucrărilor;
-Sprijinirea S.A.J. de către ocoalele silvice la intervenţiile în zonele montane/izolate, chiar solicitarea privaţilor pentru sprijin logistic (maşini off-road etc.);
-Asigurarea marcajelor şi indicatoarelor rutiere în zona şcolilor, precum şi instalarea unor sisteme de supraveghere video;
-Respectarea prevederilor Legii nr. 60 din 23 septembrie 1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, în sensul asigurării condiţiilor necesare în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice, prin respectarea obligaţiilor ce decurg din aceasta (declararea prealabilă a adunărilor publice, avizarea manifestărilor cu respectatea prevederilor art. 2 (Adunările publice …. nu pot fi continuate după ora 23.00, caz în care intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice), obligaţiile organizatorilor, obligaţiile primăriilor (art. 15 lit. c) - ,,să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice…” [în special a competiţiilor sportive]), solicitarea sprijinului de specialitate jandarmeriei pentu asigurarea măsurilor de ordine, etc.);
-Cadrul legislativ privind avizarea şi autorizarea, referitor la prevenirea şi stingerea incendiilor;
- Prelucrarea fondului documentar al U.A.T.-urilor cu operatori privaţi.

Cabinet primar

 

Aprecierea dvs: - Media: 5 steluţe (1 vote)

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close