Poezia sapiențială a lui Niculae Vrăsmaș

-A A +A

Poezia sapiențială a lui Niculae Vrăsmaș
În urmă cu câteva luni, a apărut la Editura ,,Născut liber” din Bistrița volumul ,,Puncte cardinale”, de Niculae Vrăsmaș, cunoscut ca şi gazetar, realizator a peste 200 de numere ale ,,Gazetei de Bârgău” și al unei duzini a ,,Anuarului Bârgăuan”, de asemenea, ca istoric literar, autor al unor apreciate lucrări despre Radu Petrescu și Vasile Fabian Bob.
Volumul de poezii a fost publicat de autor la vârsta de 77 de ani, ceea ce înseamnă, din acest unghi, o depășire, fără drept la replică, a lui Tudor Arghezi, care a publicat primul volum de versuri la 47 de ani. Dar nu asupra acestei priviri comparative între cei doi dorim se ne oprim, ci strict asupra cărții ,,Puncte cardinale”.
După cum e scrisă și așezată în pagină poezia, se observă ușor că autorul are multă lectură de poezie, că posedă știința scrierii și a aranjării versurilor. Poezia lui Niculae Vrăsmaș este una sapiențială, care în formulări sentențioase trimite spre cititor sedimentele unei bogate experiențe de viață și de reflecție. Aceasta este coordonata cea mai puternică a volumului, în care nu se ajunge la experiențe cotidiene, la o poezie săltăreață, tinerească, pe care unii autori mai vârstnici o scriu din dorința manifestă de a fi la zi.
,,Punctele cardinale” sunt direcțiile pe care omul le umple de semnificație în viață: ,,Puncte cardinale ne atrag înspre zenit/ Răscrucea de direcții alese drept destine/ Cu drumuri felurite tinzând spre infinit/ Ne cer să alegem calea spre drumul nesfârșit”. Sunt și versurile așezate pe coperta a patra, definitorii pentru volum. Autorul cultivă paradoxul. În poezii ca: ,,Privind înapoi spre înainte” sau ,,Răsăritul este un apus” sugerând continuitatea existenței perpetue în planuri existențiale diferite. Pentru Niculae Vrăsmaș, orice viață trebuie să semnifice o realizare: ,,O dâră în viață doar/ să lași/ ca semn al trecerii prin/ lume/ O hieroglifă doar/ Nu templu de incași/ Modestă sau semeață/ O operă anume”. Este vizibilă o limpezime a spunerii, sentențioasă ca o maximă, didactică, o veritabilă artă poetică, mai mult, un crez de viață.
Volumul este mărturia frumoasei pasiuni pentru literatură a autorului, care crede în punctele sale cardinale. Cartea are și o versiune franceză, realizată de poetul și traducătorul Florin Avram.

 

Aprecierea dvs: - Media: 5 steluţe (4 voturi)

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close