|

Domnului profesor de istorie Ioan Seni

-A A +A

Domnului profesor de istorie Ioan Seni
„Au trecut ca gândul anii/Și-au lăsat în urma lor/Amintiri săpate-n inimi/Şi-un chip drag, de profesor ”.
Aş purta povara unei tăceri neexplicate, dacă nu aş spune câteva din impresiile pe care le port în suflet, despre ceva ce nu se poate şterge:
Era la începutul orei de curs, în Colegiul „G. Coșbuc” din Năsăud. În sală linişte şi... plictiseală, oare? Încerc să înţeleg venind pe coridor, grăbită. Sosesc în ultimul minut. La acea oră din zi, putea să fie... Dar, nu! Toţi ochii priveau spre catedra de unde domnul profesor de istorie depăna firul predării, întrerupt din loc în loc de întrebări. Ochii atenţi şi urechile ciulite dovedeau că totul e interesant şi plăcut; şi mod de prezentare şi dialog cu clasa, îndrumări discrete, tonalitate potrivită, paranteze convingătoare şi... dragoste pentru istorie. Pentru istorie şi neam. Da, asta reieşea din ora profesorului Seni, profesorul nostru din şi după liceu. Cel pentru care alergam de departe, fără să vrem să întârziem nici cinci minute din ora dânsului. Precum micii şcolari, savuram orice cuvânt sau informaţie pentru că ştiam că toate sunt culese din cărţi multe şi grele, din cele ce îi împodobeau rafturile bibliotecii de acasă. Şi ele ne produceau emoţie şi convingeri, smulgându-ne din monotonia rândurilor din manuale sau cursuri. Fiecare paranteză explicativă te adâncea în lumea legendelor istorice, adevărate comori ce-au clădit, apoi, adevărul istoric, cărămidă cu cărămidă.
Ce interesant! Eram fascinaţi! Căutam şi găseam acum ceea ce, probabil, am neglijat în anii de dinainte... Dintr-odată vedeam un alt chip al disciplinei, dintr-odată iubeam mai mult istoria! Pe profesor îl adoram! Stăpânea atât de bine informaţia şi ştia să te convingă. Avea metodă...
Îl cunoşteam de dinainte, îl cunoşteam de mulţi ani. Îl văzusem în atâtea activităţi din cadrul acţiunilor Astra, al cărei preşedinte este. A condus activităţile organizate în tot judeţul şi în afara lui. Personalităţile grele ale lumii universitare din întrega ţară îi recunosc meritul. O recunosc de fiecare dată şi participă mereu la întâlnirile astriste.
Mă gândeam mereu: câtă putere de muncă, cât suflet pus pentru fiecare reuşită, câtă capacitate de a ţine oamenii legaţi, prin cordonul bunei înţelegeri şi al respectului reciproc. Iar dacă mobilizarea lor a însemnat şi diplomaţie, efort şi asumare, le-a găsit domnul profesor pe toate.
Ce ar fi şcolile năsăudene fără dânsul şi încă mulţi la fel? Prestigiu, calitate şi sigurantă, căci cei care au stat în preajma dânşilor, au făcut carte. Au mai câştigat încrederea că numai perseverând, învingi orice obstacol în viaţă. Au învătat istoria neamului şi a ţinutului grăniceresc, i-au evocat pe cei care au fost stâlpii de cultură ai zonei şi au menţinut românismul în Ținutul Năsăudului, chiar cu preţul propriei libertăti şi siguranţe, în vremuri de restrişte.
Domnul profesor e unul dintre vrednicii urmaşi ai acestora, prin mâinile căruia au trecut atâţia tineri. Au învăţat istoria cu sufletul, aşa cum i-a învăţat dânsul. Premiile şi distincţiile obţinute la concursuri şi olimpiade stau mărturie. A avut grijă să le deschidă drumul spre viaţă. E ceea ce se vede, pentru că ceea ce nu se vede, se simte. A rămas în sufletul elevilor, presărat cu tact, ca sămânţa ce va încolţi bogat, mai târziu. Istoria ţării cuprinde şi istoria satului şi a familiei. De aceea, nu ai cum să nu-ţi iubeşti familia, neamul şi ţara.
Nu ai cum să nu-l stimezi pe cel care ţi-a luminat cărările sufletului, pe cel care a glorificat eroii şi martirii neamului şi zonei, purtând în suflet credinţa, iar în mână, tricolorul. Poartă pe chip mândria unui învingător. Da, tricolorul şi stema ţinutului năsăudean.
„Pe voi, natura v-a-nzestrat, cu bunătate şi răbdare, / Un dar ce nu oricui i-e dat, un suflet nobil, suflet mare”.

prof. Nadia Urian,
secretar Astra Cristeștii Ciceului

 

Aprecierea dvs: - Media: 5 steluţe (2 voturi)

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close