|

ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA UNUI CONSILIER JURIDIC

-A A +A

ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA UNUI CONSILIER JURIDIC
SC Business Park Bistriţa Sud SRL, cu sediul în Bistriţa, strada N. Titulescu Nr. 6 anunţă organizarea selecţiei candidaţilor pentru ocuparea funcţiei de jurist pentru societate, după cum urmează:

CONDITII GENERALE ŞI SPECIFICE:
- Conditii generale:
- Cetăţenie română;
- Capacitate deplină de exerciţiu;
- Nu a fost condamnat pentru infracţiuni economice prevăzute de Codul Penal, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi pentru instituirea unor măsuri de revenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Experienţa 3 ani în domeniul juridic, public şi/sau privat;
- Experienţă în pregătirea, derularea şi coordonarea investiţiilor;
Cunoştinţe în domeniul accesării finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale;

Constituie un avantaj:
- Experienţă în activitatea juridică a unor societăţi publice.
- Participarea în echipe de lucru care au oferit asistenţă tehnică pentru proiecte cu finanţări nerambursabile.
- Cunoasterea unei limbi de circulaţie internaţională.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
• CV în format Europass - original;
• Copie acte de studii - copie;
• Copie act de identitate - copie;
• Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice – original.
• Declaraţie pe proprie răspundere prin care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi pentru a se putea verifica informaţiile furnizate – original.

BIBLIOGRAFIE:
• Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice;
• Legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53-2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CANDIDATURILE:
Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune până în data de 23.04.2018, ora 14, la sediul Societăţii Comerciale Business Park Bistriţa Sud S.R.L. din Bistriţa, strada N. Titulescu nr. 6, tel: 0752-043404.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora, pe website-ul Societăţii Comerciale Business Park Bistriţa Sud S.R.L. din Bistriţa, www.bizpark.ro.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic.
 

Votează acum!

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close