|

ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA UNUI RESPONSABIL UTILITĂŢI PENTRU BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD SRL

-A A +A

ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA UNUI RESPONSABIL UTILITĂŢI PENTRU BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD SRL
SC Business Park Bistriţa Sud SRL, cu sediul în Bistriţa, strada N. Titulescu Nr. 6 anunţă organizarea selecţiei candidaţilor pentru ocuparea funcţiei de Responsabil utilităţi pentru societate, după cum urmează:

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE:
Condiţii generale:
- Cetăţenie română;
- Capacitate deplină de exerciţiu;
- Nu a fost condamnat pentru infracţiuni economice prevăzute de Codul Penal, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi pentru instituirea unor măsuri de revenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Condiţii specifice:
- Studii superioare profil: construcţii, electrotehnică, energetică, instalaţii
- Vechime în muncă: minim 5 ani
- Experienţă: construcţii, reţele de utilităţi, reţele electrice, apă-canal, gaz, telecomunicaţii
- Carnet de conducere categoria B
- Cunoştinţe operare PC, operare Microsoft Office, cunoştinţe operare CAD

Constituie un avantaj:
- Experienţă în funcţii de conducere executivă a şantierelor;
- Diplome cursuri de perfecţionare/specializare – copii;
- Atestări/autorizări – copii;
- Participarea în echipe de lucru care au oferit asistenţă tehnică pentru proiecte cu finanţări nerambursabile;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
• Diplomă de absolvire studii superioare profil tehnic - copie
• CV actualizat la data depunerii documentelor - original
• Recomandări de la locuri de muncă anterioare - original
• Adeverinţă medicală – apt de muncă - original
• Carnet de conducere categoria B - copie

BIBLIOGRAFIE:
• Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
• Legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53-2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CANDIDATURILE:
Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune până în data de 23.04.2018, ora 14, la sediul Societăţii Comerciale Business Park Bistriţa Sud S.R.L. din Bistriţa, strada N. Titulescu nr. 6, tel: 0752-043404.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora, pe website-ul Societăţii Comerciale Business Park Bistriţa Sud S.R.L. din Bistriţa, www.bizpark.ro.
Candidatii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic.

 

Votează acum!

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close