|

Obligaţiile angajatorilor către A.J.O.F.M. Bistriţa–Năsăud conform Legii nr.76/2002

-A A +A

Obligaţiile angajatorilor către A.J.O.F.M. Bistriţa–Năsăud conform Legii nr.76/2002
AJOFM Bistriţa-Năsăud aduce la cunoștința angajatorilor din județul Bistriţa-Năsăud unele obligaţii prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
Angajatorii au obligaţia de a comunica agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în raza cărora îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de muncă vacante se face conform formularului „Situaţia privind locurile de muncă vacante”;
Angajatorii au obligația de a comunica la AJOFM ocuparea locurilor vacante ce au fost comunicate anterior, în termen de 1 zi de la data ocupării acestora;
Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj, au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi;
Angajatorii care au încadrat persoane cu contract de muncă sunt obligaţi să depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege;
În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri. În situaţia de mai sus angajatorii sunt obligaţi să acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale Contractului Colectiv de Muncă, angajaţilor care urmează sa fie disponibilizaţi. În perioada preavizului, angajaţii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditaţi, în condiţiile legii. În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
Constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii următoarele fapte:
necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
neutilizarea Clasificarii Ocupaţiilor din România la completarea documentelor oficiale;
nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea acordării de preaviz şi participării la servicii de preconcediere pentru persoanele disponibilizate;
neeliberarea de către angajator, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj;
nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea angajatorilor care au încadrat în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj de a anunţa, în termen de 3 zile, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi;
furnizarea, fără acreditarea prevazută de lege, a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
nedepunerea, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, a declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2011;
necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date şi documente solicitate de organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în timpul desfăşurării controlului şi în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege;
neeliberarea documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare de către angajator persoanelor care doresc să beneficieze sau beneficiază de drepturi băneşti care se acordă conform prevederilor prezentei legi;
necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris de AJOFM altele decât cele solicitate de organele de control ale instituţiei, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale prevăzute de lege.
Menţionăm că organele de control măsuri active din cadrul instituției noastre verifică respectarea acestor obligaţii, conform prevederilor art. 7 din Ord. nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
Informații suplimentare: la sediul AJOFM Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Gării, nr.2-4, jud. Bistriţa-Năsăud, și la telefon 0263-236296.

director executiv,
Otilia Râpan

 

Votează acum!

Comentarii

imaginea utilizatorului Cititor

No, ce bine era, daca toate contractele de munca s-ar face prin intermediul statului de catre Oficiile Teritoriale de Munca, toata lumea, indiferent ca este salariat la stat ori la particulari, sa fie luati astfel in evidenta si toate obligatiile angajatorilor sa fie platite la zi, supravegheate si administrate prin Fortele de Munca, cu personal calificat si care cunoaste si aplica la zi toate aceste dispozitii !!!
Poate se gaseste totusi un partid cu mintea pe umar, care in programul sau de guvernare , va tine cont de acest lucru , adica , toata lumea, sa fie salariatul Inspectoratului ( Directiei ) Teritoriale de Munca si nu al angajatorilor direct. Angajatorii, sa solicite repartizarea de forta de munca pentru posturile libere, functie de calificarile cerute postului si intre angajatori si ITM sa se incheie contracte de prestari servicii :
- ITM sa puna la dispozitie " muncitorii... salariatii " ,
- iar angajatorii de personal de munca sa fie obligati sa le achite la zi toate datoriile privind relatiile de munca si ocrotiri sociale.
Astfel, nimeni nu ar mai putea angaja personal fara sa-l plateasca si fara sa-i achite obligatiile de munca si ocrotire sociala si nimeni nu s-ar mai " trezi " ca la varsta de pensionare... EL NU ARE PENSIE PTR CA UN NEMERNIC NU A ACHITAT ACESTE OBLIGATII .
N-ar fi mai util, mai corect si mai " profesionita " aceasta masura , Iar acolo unde Nu se respecta legislatia muncii sa se aplice niste sanctiuni foarte dure... drastice , CU INCRMININARE PENALA, impotriva celor care n-o respecta ?

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close