|

Noutăți în organizarea și desfășurarea olimpiadelor în acest an școlar

-A A +A

Noutăți în organizarea și desfășurarea olimpiadelor în acest an școlar
În acest an școlar, olimpiadele și concursurile școlare se vor desfășura potrivit Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4203/2018, ce conține prevederi noi în ce privește modul de organizare și desfășurare a acestor competiții. Astfel, la toate disciplinele, subiectele și baremele pentru etapa județeană vor fi elaborate de un grup de lucru al Comisiei centrale coordonat de reprezentantul Centrului Național de Evaluare și Examinare ori de reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale. La etapa județeană, s-au eliminat probele practice sau experimentale care se desfășurau la unele discipline, cu excepția olimpadelor la informatică și tehnologia informației care au doar probă practică.
Evaluarea lucrărilor scrise de la olimpiade se va desfășura în județ decât cel în care participanții au susținut proba scrisă, conform repartiției realizate de Ministerul Educației Naționale. Fac excepție de la această regulă: olimpadele la informatică și tehnologia informației, cele la care subiectele sunt de tip grilă și cele destinate elevilor aparținând minorităților naționale care se organizează într-un singur județ. De asemenea, rezolvarea contestațiilor în cazul lucrărilor scrise se realizează în alt județ decât cel de origine al participantului la olimpiadă.
Pentru calificare la etapa națională, participanții la etapa județeană trebuie să obțină un punctaj egal cu cel puțin 40% din punctajul maxim posibil de obținut. Pentru etapa națională se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu/disciplină/modul fiecărui județ/sector al Minicipiului București. Sunt acordate și locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național care se întocmește după etapa județeană, astfel: 43 de locuri/an de studiu pentru olimpadele de la disciplinele: matematică, informatică, fizică, chimie, biologie și 23 de locuri/an de studiu pentru olimpadele la celelalte discipline.
Alte informații privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare pot fi găsite în Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4203/2018.

 

 Cristina RUSU

Aprecierea dvs: - Media: 5 steluţe (1 vote)

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close