Trotuarele – grădini cu flori, cimitirele – grădini de lacrimi