Nosodenii de viţă veche deplâng lumea de azi: Oamenii s-o încâinit din cauza banilor