Consultare publică privind planurile-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică