BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

ANUNȚ LICITATIE DE PRESTARI SERVICII 31.12.2020

ANUNȚ LICITATIE DE PRESTARI SERVICII 31.12.2020
ANUNȚ LICITATIE DE PRESTARI SERVICII


Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A organizeaza licitatie pentru atribuirea de lucrari de exploatare  de masa lemnoasa , prin prestari servicii   pentru un  număr de DOUA partizi constituite in suprafata de padure proprietatea comunei Livezile, cu un volum brut total de 1.584 m3 din producția anului 2021.

   Licitatia va avea loc în data de 19.01.2021, ora 1100 la sediul Primariei Comunei Livezile , din localitatea Livezile , str. Caminului , nr.161 , jud. B-N.

  Pentru admiterea la licitație ofertanții vor depune  până la data de 14.01.2021 ora 1300, dată la care va avea loc preselecția , documentatia prevazuta in caietul de sarcini.  

  Caietul de sarcini si documetele tehnice aferente pot fi achizitionate de la sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita R.A , incepand cu data de 05.01.2021.Pretul caietului de sarcini este de 100 lei.

  Licitația va fi publică, cu prezentarea ofertelor financiare scrise în plic închis și sigilat, marcat cu denumirea și adresa ofertantului, care se va depune la secretariatul ocolului pana la  data de 19.01.2021 ora 0900.                   Operatorii economici admiși la licitație vor achita taxa de participare de 50 lei.

 Alte informații se obțin de la compartimentul fond forestier al Ocolului Silvic,tel.0745627237.

 

 

           

Șef Ocol

Ing. Anca Emil

copyright © 2024 mesagerul.ro