Mesagerul.ro

Anunt licitatie de prestari servicii - 4 iunie 2021

Anunt licitatie de prestari servicii - 4 iunie 2021

    Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A organizeaza licitatie pentru atribuirea de lucrari de exploatare  de masa lemnoasa , prin prestari servicii   pentru un  număr de UNA partizi constituite in suprafata de padure proprietatea comunei Livezile, cu un volum brut total de 580 m3 din producția anului 2021.

    Licitatia va avea loc în data de 15.06.2021, ora 1100 la sediul Primariei Comunei Livezile , din localitatea Livezile , str. Caminului , nr.161 , jud. B-N.

    Pentru admiterea la licitație ofertanții vor depune  până la data de 09.06.2021 ora 1300, dată la care va avea loc preselecția , documentatia prevazuta in caietul de sarcini.  

  Caietul de sarcini si documetele tehnice aferente pot fi achizitionate de la sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita R.A , incepand cu data de 03.06.2021.Pretul caietului de sarcini este de 100 lei.

  Licitația va fi publică, cu prezentarea ofertelor financiare scrise în plic închis și sigilat, marcat cu denumirea și adresa ofertantului, care se va depune la secretariatul ocolului pana la  data de 15.06.2021 ora 0900.

    

 Operatorii economici admiși la licitație vor achita taxa de participare de 50 lei.

 Alte informații se obțin de la compartimentul fond forestier al Ocolului Silvic,tel.0745627237.

 

 

           

Șef Ocol

Ing. Anca Emil

copyright © 2023 mesagerul.ro