BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Se deschide Școala Primară ,,Mușatinii” in Roman, Neamt

Se deschide Școala Primară ,,Mușatinii” in Roman, Neamt

Fundaţia EPISCOP MELCHISEDEC extinde oferta educaţională de 80 de locuri pentru preşcolari (la cele 4 grupe: mică A, mică B mijlocie şi mare) ale Grădiniţei cu Program Prelungit „EPISCOP MELCHISEDEC”, acreditată conform OM 4956 din 31.08.2018 cu 20 locuri în clasa pregătitoare a ŞCOLII Primare „MUŞATINII”, Roman, 611065, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 4, Telefon: 0728880510, E-mail: scoalamusatinii.melchisedec@gmail.com

Programul şcolar respectă curriculumul învăţământului național al ciclului elementar - clasa pregătitoare,  clasele I-IV și  este completat de ore și teme de studiu efectuate în școală.

Deviza şcolii:  “Pas cu pas alături de tine !”

Programul zilnic oferit elevilor:

·      08.00 -12.00 activităţi instructiv-educative ,

·      12.00-13.30 servirea mesei, activităţi recreative, odihnă,

·      13.30-17.00 activităţi opţionale şi After school.

ŞCOALA Primară „MUŞATINII” are pregătite pentru micii şcolari condiţii optime:

  • 1 sală de clasă cu spaţiu generos (cf. cu normativele impuse prin legislaţia în vigoare) dotată cu:
  • mobilier specific,
  • materiale didactice adecvate care susţin explorarea şi învăţarea într-un mediu sigur şi atractiv,
  • echipamente TIC noi ce asigură condiţii la standarde europene pentru desfăşurarea activităţilor educativ-formative. 
  • 1 sală dotată pentru servirea mesei,
  • 1 spațiu interior pentru joacă, activităţi recreative, odihnă,
  • 1 teren exterior pentru educaţie fizică şi activităţi autdoor,
  • 1 spațiu cu dulăpioare pentru depozitarea obiectelor personale ale elevilor,
  • 1 cabinet medical ,
  • 1 cabinet de consiliere psihologică  -  logopedie.       

         Elevii clasei pregătitoare vor beneficia de competenţele didactice şi metodice a 2 doamne învăţătoare.  Cadrele didactice ale noii unităţii de învăţământ au o relevantă experienţă de predare în învăţământul primar, gradul didactic I, cursuri de formare în metodica noilor educaţii, competenţe pedagogice şi reputaţie profesională recunoscută la nivelul comunităţii.

Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat! Formarea şi educarea personalităţii, caracterului şi minţii lui sunt raţiunea existenţei şcolii noastre!

Programul activităţilor formative şi instructiv-educative va fi centrat pe învăţarea activă, cu accent pe achiziţia de competenţe prin abordări inovatoare, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială şi emoţională cât şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant.

Părinții și copiii pot alege împreună dintre cele mai diverse activități opționale: studierea limbilor străine, engleză şi/sau franceză, dans artistic, activități de grup sau individuale care să dezvolte copiilor abilităţi de viaţă esenţiale precum gândirea critică și cea creativă, auto-conștientizarea și empatia, gestionarea stesului și a emoțiilor.

Deschide drumul către succesul copilului tău!

Mai multe INFORMATII privind ofera noastră şi înscierea  la Şcoala Primară „MUŞATINII”  - telefonul conducerii : 0786488494  sau  0728880510 şi viitorul foarte apropiat pe site-ul grădiniţei şi şcolii.


copyright © 2024 mesagerul.ro