Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Biblioteca Jude?ean? Lucian Blaga îl omagiaz? pe Ion Bl?jan la 11

Biblioteca Jude?ean? Lucian Blaga îl omagiaz? pe Ion Bl?jan la 11

Duminic?, 28 februarie 2021, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Jude?ene „Lucian Blaga” Alba, va fi omagiat la 110 ani de la na?tere, folcloristul, interpretul ?i scriitorul Ioan Bl?jan.

Duminic?, 28 februarie 2021, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Jude?ene „Lucian Blaga” Alba, va fi omagiat la 110 ani de la na?tere, folcloristul, interpretul ?i scriitorul Ioan Bl?jan.Programul cuprinde urm?toarele evenimente desf??urate online:Activitatea „Ion Bl?jan omagiat la 110 ani de la na?tere” face parte din proiectul 3.22 RomânIA traditional, care pe de o parte î?i dore?te readucerea în memoria public? a unor personalit??i ale jude?ului Alba din domeniile etnografie ?i folclor, iar pe de alt? parte urm?re?te valorificarea patrimoniului cultural tradi?ional ?i reintroducerea lui în circuitul de valori al jude?ului Alba. Proiectul este organizat de Consiliul Jude?ean Alba ?i de Biblioteca Jude?ean? „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Asocia?ia Transilvania Bussines Woman Alba Iulia ?i Centrul de Resurse „Academia Doamnelor” din Alba Iulia.Ion Bl?jan (n. 28 februarie 1911, Ro?ia de Seca?, Alba – d. 5 aprilie 1975, Cluj-Napoca) a fost un renumit folclorist, culeg?tor ?i interpret de folclor din zona ??rii Seca?elor. A fost un autodidact interpretând remarcabil cântecele culese, atât cu vocea cât ?i cu fluierul ?i cu vioara. A reu?it s? de-a culturii române?ti nu numai culegeri ?i interpret?ri ale folclorului românesc, pentru care a fost deseori invitat în emisiuni de radio ?i TV, ci ?i o capodoper? literar?, romanul autobiografic intitulat, cum altfel, „Omul cu ochelari negri”.Romanul autobiografic „Omul cu ochelari negri” a fost scris de Ion Bl?jan mai întâi în alfabetul Braille, dup? care a fost transcris în alfabetul latin ?i tip?rit? în mai multe edi?ii: 1966, 1972 ?i 2011. Edi?ia ap?rut? în anul 2011, cu prilejul centenarului na?terii lui Ioan Bl?jan, s-a bucurat de sprijinul a dou? importante institu?ii ale jude?ului Alba: Consiliul Jude?ean Alba ?i Biblioteca Jude?ean? „Lucian Blaga” Alba.Volumul a beneficiat de o prefa?? ?i o not? asupra edi?iei semnate de scriitorul Ion Brad ?i a fost înso?it de un CD cu piesele cele mai reprezentative ale cântecului de ritual ?i ale cântecului de factur? lirico-epic? interpretate de Ion Bl?jan, înregistr?ri ce au putut fi recuperate din Arhiva Institutului de Folclor Bucure?ti.

copyright © 2021 mesagerul.ro