Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Elevii liceului „Florin Fle?eriu” din Sebe? primesc „Dreptul la t

Elevii liceului „Florin Fle?eriu” din Sebe? primesc „Dreptul la t

O nou? ?coal? a fost selectat? de Crucea Ro?ie Român? în cadrul unei campanii sponsorizate de un produc?tor de produse de igien?. Este vorba de liceul „Florin Fle?eriu” din Sebe?, jude?ul Alba, care va beneficia de renovarea toaletelor ?colii.

O nou? ?coal? a fost selectat? de Crucea Ro?ie Român? în cadrul unei campanii sponsorizate de un produc?tor de produse de igien?. Este vorba de liceul „Florin Fle?eriu” din Sebe?, jude?ul Alba, care va beneficia de renovarea toaletelor ?colii.În prezent, 500 de elevi de ciclu primar, gimnazial ?i 4 clase de ciclu liceal frecventeaz? aceast? unitate de înv???mânt ?i sunt nevoi?i s? foloseasc? doar dou? toalete, în stare avansat? de degradare, ambele în curte: 4 WC-uri pentru fete ?i 4 pentru b?ie?i.„Contextul actual ne-a for?at s? ne gândim, mai mult ca niciodat?, la nivelul de siguran?? din ?coli, mai ales când este vorba de igien?. Ne bucur?m c? prin acest proiect vom putea oferi elevilor condi?ii optime, acces la toalete moderne, dotate corespunz?tor normelor sanitare. Suntem mândri de rezultatele elevilor, atât la disciplinele teoretice, cât ?i la cele sportive, ?i credem cu t?rie c?, prin accesul la condi?ii mai bune, îi vom motiva ?i îi vom face s? revin? cu pl?cere în b?nci, când va fi cazul. Avem sprijinul Consiliului Local ?i al prim?riei municipiului Sebe?, care în acest an a alocat fondurile necesare unei proces de reabilitare a cl?dirii centrale”, a declarat Adrian Alexandru D?ncil? directorul institu?iei de înv???mânt. În acest moment, în Sebe? se aplic? scenariul ro?u, deci merg la ?coal? doar copiii pre?colari ?i elevii din ciclul primar.În plus, înc? 25 de ?coli au fost selectate în aceast? etap? pentru a primi produse de dezinfec?ie ?i cur??enie prin intermediul filialelor de Cruce Ro?ie din întreaga ?ar?. Lista complet? a beneficiarilor este disponibil? pe www.domestos.ro ?i pe site-ul www.crucearosie.ro.De?i accesul la toalete decente ar trebui s? fie garantat pentru to?i elevii din România, realitatea este îngrijor?toare: 33% dintre ?coli nu au autoriza?ia sanitar?, 22% nu au surse de ap? adecvate ?i 35% nu au toalete interioare, se arat? într-un memorandum al Guvernului României.

copyright © 2021 mesagerul.ro