Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
În 31 de jude?e a fost atins? capacitatea maxim? de programare la

În 31 de jude?e a fost atins? capacitatea maxim? de programare la

Comitetul na?ional de coordonare a activit??ilor privind vaccinarea împotriva CoViD-19 a precizat miercuri c? în 31 de jude?e din ?ar? a fost atins? capacitatea „maxim?” de programare pentru urm?toarele trei s?pt?mâni.

Comitetul na?ional de coordonare a activit??ilor privind vaccinarea împotriva CoViD-19 a precizat miercuri c? în 31 de jude?e din ?ar? a fost atins? capacitatea „maxim?” de programare pentru urm?toarele trei s?pt?mâni, în raport cu num?rul dozelor disponibile la acest moment ?i cu calendarul de livrare estimat pentru perioada urm?toare, ca urmare a interesului crescut al cet??enilor pentru vaccinare.CNCAV afirm? c?, potrivit situa?iei raportate la ora 14,00, erau în continuare disponibile program?ri în jude?ele Alba, Bihor, Cara?-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ia?i, Maramure?, Mehedin?i ?i Suceava, conform datelor din Registrul Electronic Na?ional de Vaccin?ri (RENV) ?i preluate de platforma informatic? de programare dezvoltat? de STS.„Datele raportate sunt în dinamic? ?i exist? posibilitatea ca, la ora difuz?rii comunicatului, situa?ia s? fie diferit?. Având în vedere calendarul estimat de livrare a dozelor de vaccin, CNCAV a solicitat STS actualizarea platformei de programare pentru a putea permite continuarea program?rilor persoanelor din etapele I ?i II, începând cu 1 martie, în centrele de vaccinare deja existente”, precizeaz? sursa citat?.CNCAV sus?ine c? „în scurt timp” vor fi deschise noi centre de vaccinare la nivelul fiec?rui jude?, care vor permite program?ri ?i pentru date mai apropiate, începând cu data de 8 februarie.„Calendarul program?rilor ?i suplimentarea num?rului de locuri de programare se stabilesc în colaborare cu INSP ?i cu direc?iile de s?n?tate public?”, arat? aceea?i surs?.

copyright © 2021 mesagerul.ro