Mesagerul.ro

Sebeș. 230.000 lei alocați pentru bursele școlare ale elevilor

Sebeș. 230.000 lei alocați pentru bursele școlare ale elevilor

Consiliul Local al municipiului Sebeș a fost alocat suma de 230.000 lei pentru finanțarea burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020, de care

Consiliul Local al municipiului Sebeș a fost alocat suma de 230.000 lei pentru finanțarea burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020, de care să beneficieze elevii care studiază la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Sebeș.Consiliul Local a aprobat cuantumul lunar al unei burse de performanță în valoare de 200 lei/elev/lunar, bursa de merit în sumă de 120 lei/elev/lunar, bursa de studiu egală cu 70 lei/elev/lunar, iar bursa de ajutor social în sumă de 40 lei/elev/lunar.Conform datelor furnizate de unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Sebeș, în primul semestru al anului școlar 2019-2020, vor fi acordate: patru burse de performanță, 324 de burse de merit, 132 de burse de studiu și 215 de burse cu caracter de ajutor social.

copyright © 2020 mesagerul.ro