BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Două firme s-au războit jumătate de an pentru dirigenția de șantier a complexului Wonderland!

Două firme s-au războit jumătate de an pentru dirigenția de șantier a complexului Wonderland!

O firmă cu un angajat din Bistrița și altă firmă cu zero angajați din Baia Mare s-au luptat mai bine de jumătate de an să pună mâna pe contractul care prevede servicii de dirigenție de șantier pentru mult-trâmbițatul complex Wonderland. Licitația a debutat chiar la începutul acestui an, în primăvară fiind declarată câștigătoare Pro Fit SRL din Baia Mare, firmă care de doi ani declara zero angajați.Competitorul, Arhicris Logistic SRL, un alt SRL cu doar un angajat din Bistrița a depus contestație. Printre altele, SRL-ul reclama faptul că competitorul său ar fi copiat date din caietul de sarcini al licitației, fără a prezenta acte doveditoare care să susțină că poate duce la bun sfârșit serviciile respective.Totul a ajuns la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care a dat dreptate celor din Bistrița și a obligat Primăria Bistrița să reevalueze ofertele. Astfel, serviciile de dirigenție de șantier vor fi asigurate de Arhicris Logistic SRL, pentru 127.000 de lei, în condițiile în care Primăria Bistrița a pus la bătaie peste 165.000 de lei.Ce bube a găsit CNSC la câștigătorOfertantul care a pierdut s-a ținut tare și și-a contestat competitorul la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor precizând că un documentația depusă cei din Baia Mare nu precizează, de exemplu, cum își vor desfășura activitatea specialiștii la care se apelează. De asemenea, Arhicris Logistic SRL precizează că cei care au câștigat inițial licitația au copiat părți din caietul de sarcini al acesteia și le-au inclus în ofertă, lucru total interzis.„Se prezintă și prevederile Ordinului nr. 1017 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/ sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare care reține expres că «Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice». Drept consecință, oferta este neconformă deoarece nu prezintă informații să permită identificarea facilă a specificațiilor din caietul de sarcini corelat cu documentele de calificare privind resursele alocate pentru execuția contractului în termenul ofertat”, se arată în contestația făcută de Arhicris Logistic SRL.Contestatorul reclamă și refuzul autorității contractante  și anume a Primăriei Bistrița de a-i permite accesul la procesul verbal de reevaluare a ofertei Pro-Fit SRL și la răspunsul ofertantului declarat câștigător, la solicitările de clarificări.CNSC precizează că pentru unii experți nu există specificată remunerația și nici cheltuieli de deplasare și cazare la Bistrița sau de birotică, papetărie, diurnă. Practic, prețul din ofertă nu este corelat și exemplificat cu cheltuielile aferente prestării acestor servicii.„Propunerea financiară trebuia să cuprindă valoarea totală a serviciilor de Dirigenție de șantier. În fapt, prin modul de justificare a prețului, ofertantul câștigător a demonstrat că nu poate susține, real, prețul ofertat. Mai mult decât atât, declararea cotării cu zero a tarifului prestat de cei patru diriginți, în cele 7 zile, din perioada de garanție a lucrărilor, arată că ofertantul câștigător nu poate plăti nici măcar salariul minim brut. Mai mult, oferta devine lipsită de fermitate, prin precizarea necunoașterii modului de implicare în perioada de garanție. Prin justificări, ofertantul pretinde costuri zero, adică prestarea gratuită a unor servicii, ceea ce conduce la schimbarea caracterului oneros al contractului de ach..

copyright © 2024 mesagerul.ro