BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Monica Săsărman: Care este situația ADI Gaze

Monica Săsărman: Care este situația ADI Gaze

Pentru că se discută în spațiul public despre serviciul de alimentare cu gaze naturale a comunităților care nu sunt racordate în prezent la rețeaua de gaze naturale, situația este următoarea:În anul 2018, președintele Consiliului Județean Bistrița – Năsăud Emil Radu Moldovan a inițiat un proiect de hotărâre privind asocierea județului cu unitățile administrativ – teritoriale care doreau alimentarea cu gaze naturale. Am votat acest proiect în calitate de consilier județean. Denumirea asociației este: Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale” județul Bistrița – Năsăud. Președintele asociației este Emil Radu Moldovan.Din iulie 2019 mi-am asumat implicarea în punerea în aplicare a proiectului respectiv, alături de președintele Consiliului Județean Bistrița – Năsăud Emil Radu Moldovan.Primul obiectiv: Identificarea sursei de finanțare a lucrărilor de realizare a rețelei de distribuție gaze naturale în UAT-urile membre ale asociațieiAm identificat în luna iulie 2019 singura sursă de finanțare posibilă la acel moment: Fondul de Dezvoltare și Investiții,  gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. În urma discuțiilor purtate cu domnul Ghizdeanu, am convins ca proiectul de investiții poate fi finanțat de către fond.Al doilea obiectiv: întocmirea documentației de finanțarePentru întocmirea documentației de finanțare, în fiecare unitate administrativ – teritorială s-a realizat cu susținerea Consiliului Județean Bistrița – Năsăud prin președinte Emil Radu Moldovan câte un studiu de fezabilitate. Am colaborat foarte bine cu reprezentanții TRANSGAZ SA.S-au alăturat demersului nostru comunele Spermezeu, Bistrița – Bârgăului, Rebra, Poiana Ilvei si Nușeni, care au devenit ..

copyright © 2024 mesagerul.ro