BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Curtea de Conturi a găsit haos la Centrul Cultural Municipal

Curtea de Conturi a găsit haos la Centrul Cultural Municipal

Curtea de Conturi a făcut public raportul întocmit în urma controlului de anul trecut de la Primăria Bistrița. Printre cele mai multe deficiențe și ilegalități au fost identificate la Centrul Cultural „George Coșbuc”, aflat în subordinea municipalității.Auditorii Curții de Conturi au constatat că instituția a înregistrat eronat în evidența contabilă bunuri de natura stocurilor, mai exact CD-uri, achiziționate în 2021. Valoarea abaterii ajunge la 14.994 de lei. Recomandarea auditorilor a fost ca Centrul Cultural „George Coșbuc” să extindă verificările în vederea identificării tuturor bunurilor de natura stocurilor înregistrare eronat în evidența contabilă și reflectarea corectă a acestora în evidența contabilă și situațiile financiare.„În cazul bunurilor nelivrate conform clauzelor stabilite prin contractele încheiate cu furnizorii de bunuri și servicii, analiza cauzelor care au determinat decontarea acestora din bugetul instituției și/sau stabilirea după caz a prejudiciului cauzat patrimoiului Centrului Cultural municipal „George Coșbuc” Bistrița prin plăți efectuate, înregistrarea în evidența contabilă și recuperarea acestuia conform normelor legale în vigoare”, mai recomandă auditorii Curții de Conturi.A plătit masă, cazare și transport fără dreptAuditorii Curții de Conturi au mai ajuns la concluzia că Centrul Cultural Municipal a efectuat plata unor servicii de cazare, masă și transport fără legătură cu atribuțiile ca instituție publică de cultură de interes local. Valoarea pagubei produse ajunge la 11.730 de lei.„Ordonatorul de credite al Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” va dispune efectuarea unei analize interne în vederea identificării cauzelor care au determinat angajarea, lichidarea, ordonanțarea, plata unor servicii care nu au legătură cu dezvoltarea socio-culturală a municipiului Bistrița. În baza rezultatelor analizei se va proceda la extinderea verificărilor, în cadrul termenului de prescripție în vederea identificării tuturor plăților efectuate din bugetul Centrului Cultural Municipal Bistrița, fără legătură cu atribuțiile instituției, stabilirea întinderii prejudiciului cauzat patrimoniului entității, înregistrarea în evidența contabilă a instituției și recuperarea acestuia”, este recomandarea Curții de Conturi, potrivit raportului înaintat Primăriei Bistrița.Primăria Bistrița nu a considerat asta abatere, motivând asta în procesul verbal de constatare și nota de constatare întocmită de Centrul Cultural Municipal.Verificările efectuate au scos la iveală că în anul 2021 a fost efectuată plata unor penalități și costuri suplimentare facturate de un furnizor de servicii de telefonie, fără ca entitatea să ia măsuri legale în vederea recuperării acestora. Deși paguba produsă este una derizorie – 188 de lei, reprezentând penalități de întârziere, costuri suplimentare și TVA-uri aferent, Curtea de Conturi a cerut Centrului Cultural Municipal să recupereze prejudiciul.Prejudiciul identificat de Curtea de Conturi în valoare de 188 de lei a fost înregistrat în evidența contabilă și recuperat.„Ordonatorul de credite al Centrului Cultural Municipal «George Coșbuc» Bistrița va dispune efectuarea unei analize interne în vederea identificării cauzelor care au determinat prejudicierea patrim..

copyright © 2022 mesagerul.ro