BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Cultivatorii de cannabis din Dej ?i Uriu, dup? gratii! În urm? cu

Cultivatorii de cannabis din Dej ?i Uriu, dup? gratii! În urm? cu

Trei b?rba?i din jude?ul Cluj ?i unul din Bistri?a-N?s?ud au fost du?i zilele trecute dup? gratii, dup? ce au fost condamna?i la pedepse cu executare cuprinse între 2 ani ?i 7 luni de închisoare ?i 3 ani ?i 11 luni. În 2019, procurorii DIICOT au descoperit în urma unor perchezi?ii la locuin?ele celor patru b?rba?i […] Articolul Cultivatorii de cannabis din Dej ?i Uriu, dup? gratii! În urm? cu doi ani, DIICOT a avut o captur? impresionant? apare prima dat? în Stiri Bistrita - Ziare Bistrita - Gazeta de Bistrita -Stiri online.

Trei b?rba?i din jude?ul Cluj ?i unul din Bistri?a-N?s?ud au fost du?i zilele trecute dup? gratii, dup? ce au fost condamna?i la pedepse cu executare cuprinse între 2 ani ?i 7 luni de închisoare ?i 3 ani ?i 11 luni. În 2019, procurorii DIICOT au descoperit în urma unor perchezi?ii la locuin?ele celor patru b?rba?i cinci culturi de cannabis pe malul râului Ili?ua, câteva zeci de kilograme de mas? semi-uscat? ?i verde, peste un kilogram de mas? uscat?, 5 kg de macerat de cannbis ?i 15.000 lei.Pe data de 2 octombrie 2019, procurorii DIICOT Bistri?a-N?s?ud au descins la locuin?ele a patru b?rba?i – trei din Dej, respectiv Mure?an Radu Mircea, Mati? Sorin Mihai ?i Gotthard Istvan-Robert, ?i unul din comuna Uriu – S?pl?can Doru Remus –  suspecta?i de trafic de droguri.“În fapt s-a re?inut c?, în cursul anului 2019, inculpatul M.M.S. a înfiin?at, pe malul estic al râului Ili?ua din jude?ul Bistri?a – N?s?ud, dou? culturi de plante de cannabis, ajunse la maturitate cu în?l?imi de 1,50 – 4 metri, în vederea ob?inerii din acestea, dup? recoltare ?i prelucrare, a drogului de risc cannabis, care ulterior urma s? fie comercializat.În urma cercet?rilor efectuate în cauz? s-a re?inut faptul c?, la data de 30.09.2019, inculpatul M.M.S. împreuna cu inculpatul S.D.R. au procedat la recoltarea par?ial? a culturii de cannabis, pe care au transportat-o la locuin?ele acestora.Cu ocazia efectu?rii perchezi?iilor domiciliare, la locuin?ele celor doi inculpa?i au fost identificate ?i ridicate, în vederea continu?rii cercet?rilor, 181 de plante de cannabis în diferite stadii de cre?tere constituite în 5 culturi outdoor, reprezentând aproximativ 84 de kilograme de mas? verde. Totodat?, au fost ridicate aproximativ 40 de kilograme de mas? vegetal? semiuscat?, 1,15 kilograme de mas? vegetal? uscat? ?i aproximativ 5 kilograme de macerat de cannabis.De asemenea, au fost identificate un laborator indoor pentru cre?terea plantelor de cannabis, o instala?ie pentru distilarea maceratului de cannabis ?i ob?inerea de ulei de cannabis, manuale de utilizare a instala?iilor, un usc?tor pentru plate de cannabis, cutii de fertilizatori, r?sadni??, aparat de vidat ?i lipit, folii, grindere, telefoane mobile, înscrisuri cu valoare probatorie, precum ?i suma de 15.000 lei.În cauz? s-a stabilit faptul c?, la s?vâr?irea faptelor a participat ?i inculpatul G.I.S. împreun? cu inculpatul M.R.M”, se ar?ta într-un comunicat al DIICOT, din octombrie 2019.Cei patru au fost re?inu?i ?i aresta?i preventiv. În judecat? au fost trimi?i în martie 2020, to?i fiind aresta?i la domiciliu. To?i cei patru inculpa?i au încheiat cu procurorii acorduri de recunoa?tere a vinov??iei.Tribunalul Bistri?a-N?s?ud s-a pronun?at pe fond în octombrie 2020. Astfel, Mati? Sorin a fost condamnat la 2 ani ?i 8 luni de închisoare cu executare, Mure?an Radu a primit 3 ani ?i 5 luni cu executare, iar S?pl?can Doru ?i Gotthard Istvan au primit câte 2 ani ?i 4 luni, tot cu executare.Fiindc? atât în fa?a procurorilor, cât ?i în fa?a instan?ei cei patru inculpa?i au sus?inut c? au cultivat cannabis pentru consum propriu ?i, evident, se a?teptau la pedepse mai mici cu suspendare, au atacat sentin?a la Curtea de Apel Cluj.“Agricultori” de n?dejdeDar s? vedem ce au scris procurorii DIICOT în actul de sesizare a instan?ei Înainte de asta trebuie s? men?ion?m faptul c? Mure?an ?i Mati? sunt fra?i vitregi.Astfel, procurorii au ar?tat în rechizitoriu, faptul c?, în prim?vara lui 2019, perioada lucr?rilor agricole, Mati? împreun? cu S?pl?can au înfiin?at dou? culturi de cannabis “ pe care le-au îngrijit pân? la ajungerea la maturitate”, dup? care, în septembrie acela?i an – au adunat recolta ?i fiecare ?i-au dus acas? partea.Acela?i lucru l-au f?cut ?i ceilal?i doi, Mure?an ?i Gotthard, care au cultivat, în aceea?i perioad?, cannabis în gr?dina unui  imobil din Dej.“(   ) ulterior au procedat la uscarea acestora ?i prepararea de muguri de cannabis pe care i-au de?inut la aceast? locuin?? în vederea valorific?rii ulterioare , cantit??ile de cannabis fiind descoperte la data de 02.10.2019 cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuate”, au ar?tat procurorii în rechizitoriu.Potrivit aceleia?i surse, în 2017, Mure?an a procurat peste 50 de plante de cannabis pe care le-a dus acas? ?i le-a uscat, el declarând anchetatorilor c? ar fi vrut s? ob?in? ulei de cannabis, în vederea consumului propriu. Nu a produs niciodat? ulei, îns? din plantele uscate a f?cut ?i??ri pe care le-a împ?r?it gratuit, timp de doi ani, fratelui s?u, Mati? Sorin, ?i unor amici.În 2019, acela?i Mure?an i-a dat fratelui s?u, lui Mati?, circa 100 de semin?e pentru a înfiin?a o cultur? de cannabis, semin?e pe care le-a sem?nat în gr?dina imobilului din Dej. Dup? ce plantele au r?s?rit, a dus o parte din “r?saduri” la S?pl?can ?i împreun? le-au plantat pe malul râului Ili?ua, în imeidata apropiere a comunei Uriu.“Inculpatul Mati? Mihai Sorin s-a declarat ca fiind consumator al drogului de risc cannabis. În prim?vara anului 2019, inculpatul, împreun? cu fratele s?u, inculpatul Mure?an Radu Mircea au hot?rât s? cultive cannabis. Inculpatul a declarat c? inten?ionau s? produc? ulei de cannabis pe care s? îl comercializeze, dar nu au produs pân? în prezent astfel de ulei ?i nu de?in autoriza?ie în acest sens. La perchezi?iile domiciliare efectuate în data de 2.10.2019 nu au fost descoperite instala?ii pentru producerea uleiului.Dup? ce a primit de la fratele s?u, inculpatul Mure?an Radu Mircea semin?e de cannabis, inculpatul Mati? Mihai Sorin a înfiin?at o cultur? indoor de cannabis. Dup? ce plantele au crescut, acesta le-a transportat pe un teren de pe albia pârâului Ili?ua, unde le-a plantat, înfiin?ând astfel o cultur? outdoor pe care apoi a îngrijit-o, în vederea recolt?rii acestora la maturitate, pentru extragerea drogului de risc cannabis. În aceast? activitate, inculpatul l-a antrenat ?i pe inculpatul S?pl?can Doru Radu care s-a ocupat de îngrijirea culturii astfel înfiin?ate. Cei doi inculpa?i, la data de 30.09.2019 au recoltat o parte din plantele de cannabis astfel cultivate, pe care le-au transportat la locuin?ele acestora.Cu ocazia perchezi?iilor efectuate la locuin?ele inculpa?ilor la data de 2.10.2019, au fost g?site cantit??i însemnate de plante de cannabis ?i de muguri de cannabis. Inculpa?ii nu sunt autoriza?i s? cultive cannabis în vederea ob?inerii de ulei iar la perchezi?iile efectuate nu au fost identificate instala?ii de producere a uleiului. În acest context instan?a re?ine c? inculpa?ii au cultivat cannabis în vederea comercializ?rii acestuia, dup? ajungerea plantelor la maturitate”, au mai ar?tat procurorii în rechizitoriu.Au procurat tot felul de instrumenteGotthard împreun? cu Mure?an au achizi?ionat ?i instrumente necesare cultiv?rii cannabisului ?i s-au informat de pe internet despre procedeele de cre?tere ?i înmul?ire a plantelor de cannabis.“Tot împreun?, cei doi inculpa?i au creat în imobilul men?ionat un laborator clandestin pentru cre?terea, prelucrarea ?i prepararea cannabisului – descoperit la perchezi?ie domiciliar?.În perioada cuprins? între începutul anului 2019 ?i data efectu?rii perchezi?iei, 2.10.2019, cei doi inculpa?i au cultivat în aceste condi?ii aproximativ 250-300 de plante pe care le-au recoltat dup? ce acestea au devenit mature, ob?inând astfel aproximativ 1,5 kg muguri de cannabis. Din aceast? cantitate, inculpatul Gotthard Istvan-Robert – cel care locuia în imobil ?i se ocupa îndeaproape cu cultivarea, cre?terea ?i recoltarea cannabisului, i-a remis inculpatului Mure?an radu Mircea cantitatea de aproximativ 250 de grame de muguri de cannabis, urmând s? îi predea ?i alte cantit??i.Din probele cauzei rezult? c? inculpatul Gotthard Istvan-Robert a fost cel care s-a ocupat în propor?ie determinant? de cultivarea plantelor de cannabis, îngrijirea acestora, recoltarea, uscare a ?i depozitarea mugurilor de can abis. Cu toate aceste, din probele dosarului rezult? c? ?i inculpatul Mure?an Radu Mircea l-a ajutat pe inculpatul Gotthard Istvan-Robert la aceste activit??i, cu atât mai mult cu cât la g?zduit pe acesta din urm? ?i împreun? au hot?rât s? cultive cannabis în acea loca?ie. De altfel, inculpatul Mure?an Radu Mircea a fost cel care a achizi?ionat materialele necesare cultiv?rii, extragerii, usc?rii plantelor.Inculpatul Gotthard Istvan-Robert, ulterior usc?rii plantelor ?i depozit?rii mugurilor de cannabis, i-a predat inculpatului Mure?an Radu Mircea o parte din cantitatea ob?inut?, la momente la care acesta mergea la loca?ia unde se aflau drogurile – loca?ie folosit? în exclusivitate de inculpatul Gotthard Istvan-Robert”, au mai ar?tat anchetatorii.Nu au fost crezu?i pe cuvânt de instan??Chiar dac? au sus?inut c? au cultivat cannabis pentru consum propriu?i au ?i încheiat acorduri de recunoa?tere a vinov??iei, instan?a bistri?ean? nu i-a crezut pe cuvânt.“Având în vedere faptul c? cei patru inculpa?i nu sunt autoriza?i s? cultive cannabis în vederea ob?inerii de ulei, precum ?i cantitatea însemnat? din drogul de risc canabis, respectiv: 12.185,26 grame cannabis; 42.789.4 grame fragmente de plante de cannabis; 3.645,8 grame fragmente vegetale care con?in tetrahidrocanabinol; 2,1 gr semin?e de cannabis; 6825 ml. lichid – care con?ine tetrahidrocanabinol , dar ?i faptul c?, de?i inculpa?ii au fost chestiona?i asupra aspectului privind consumul personal de droguri, în afara inculpa?ilor Mure?an Radu Mircea ?i Gotthard Istvan-Robert s-a dovedit c? niciunul dintre ceilal?i doi inculpa?i nu a putut face dovada consumului propriu de canabis , se va re?ine inten?ia acestora în punerea în vânzare, vânzarea, distrib uirea sau livrarea cu orice titlu a drogului de risc canabis.Instan?a apreciaz? c? aceast? inten?ie rezult? din num?rul mare de obiecte corp delict descoperite cu ocazia perchezi?iilor efectuate la locuin?ele inculpa?ilor – respectiv grindere folosite la por?ionarea drogurilor, ambalaje folosite la droguri, care denot? f?r? putin?? de t?gad? c? cei patru inculpa?i au efectuat acte privind traficul de droguri, întrucât doar pentru consumul propriu nu este nevoie de atât de multe ambalaje, cântare, grindere ?i de o a?a mare cantitate de substan?? – fiind imposibil consumul în timp scurt al acesteia.Raportat la probele administrate în cursul urm?ririi penale, coroborate cu declara?iile de recunoa?tere a comiterii faptelor deduse judec??ii date în ?edin?a public? din data de 15.07.2020 prin care inculpa?i au recunoscut acuza?iile ?i au relatat c? au s?vâr?it faptele în modalitatea descris? în rechizitoriu, instan?a re?ine în sarcina acestora s?vâr?irea infrac?iunilor pentru care sunt trimi?i în judecat?.Cu ocazia perchezi?iilor efectuate la locuin?ele inculpa?ilor la data de 2.10.2019, au fost g?site, pe lâng? cantit??ile mari de cannabis, un laborator clandestin indoor pentru cre?terea cannabisului, o instala?ie pentru distilarea maceratului de canabis ?i ob?inerea de ulei de cannabis, manuale de utilizare a instala?iilor, un usc?tor pentru plante de cannabis, cutii fertilizatori, r?sadni??, aparat de vidat ?i lipit, folii, grindere, precum ?i suma sumei de 6.950 de lei, 1800 de euro ?i 100 USD apar?inând inculpatului Mati? Mihai Sorin ?i suma de 600 de lei apar?inând inculpatului Mure?an Radu Mircea”, a precizat instan?a în motivare.În apel, au dat-o în bar?Cei patru, a?a cum am precizat mai sus, au atacat sentin?a Tribunalului Bistri?a-N?s?ud la Curtea de Apel Cluj, în speran?a c? vor sc?pa mai ieftin.Nu doar ei au atacat cu apel sentin?a, ci ?i procurorii DIICOT, ?i ei nemul?umi?i, din punctul lor de vedere, de blânde?ea instan?ei bistri?ene, astfel c? au cerut pedepse mai mari. ?i au învins, fiindc? magistra?ii clujeni au m?rit pedepse celor patru inculpa?i.Astfel, pe 19 ianuarie, Mure?an Radu Mircea a primit 3 ani, 11 luni ?i 10 zile de închisoare, Mati? Mihai Sorin a încasat 3 ani de închisoare, iar Gotthard Istvan-Robert ?i S?pl?can Doru Remus au fost condamna?i la câte 2 ani ?i 7 luni de închisoare.A doua zi, pe 20 ianuarie, to?i patru au fost du?i dup? gratii.

copyright © 2021 mesagerul.ro