BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Legislativul bistrițean a pierdut procesul cu Prefectura și la CA Cluj! SRL-ul primăriei nu poate folosi gratuit spațiul de pe Titulescu

Legislativul bistrițean a pierdut procesul cu Prefectura și la CA Cluj! SRL-ul primăriei nu poate folosi gratuit spațiul de pe Titulescu

Hotărârea de consiliu local a fost adoptată pe 27 octombrie 2022 prevede “atribuirea în folosință cu titlu gratuit a spaţiului, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr.6, în favoarea Societății Business Park Bistrița Sud SRL, cu destinația de sediu” și că “Contractul de comodat prevăzut în anexa nr.2 se va încheia pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.11.2022, cu drept de prelungire cu acordul părţilor, la cererea expresă a comodatarului și cu respectarea condițiilor de întreținere periodică a imobilului în zona utilă și la fațada publică”. Concret, prin votul consilierilor locali s-a dorit ca firmei al cărui unic asociat este Primăria Bistrița să nu i se perceapă chirie.Legea spune una, Consiliul local a interpretat după urechePotrivit legii, “consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în de Codul administrativ din 2019, că bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie: d) date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. Ori, instituțiile de utilitate publică sunt “persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal/ nepatrimonial pot constitui asociații ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe”.Hotărârea adoptată de consiliu local a ajuns la Instituția Prefectului pentru controlul de legalitate, unde juriștii instituției au constatat că nu se respectă legea, întrucât Business Park Bistrița Sud este organizată ca societate comercială și nu ca instituţie de utilitate publică, iar conform obiectului de activitate, nu asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general/ cu caracter social ale colectivităților locale”.Drept urmare, Instituția Prefectului a cerut Legislativului local anularea hotărârii, însă nu s-a întâmplat asta.Tribunalul BN a decis anularea hotărâriiAșa s-a ajuns la instanță, iar Tribunalul Bistrița-Năsăud a dat dreptate Prefecturii.„(…) simplul fapt că Societatea Business Park (…) (bun proprietate publică a municipiului), persoană juridică care este organizată şi funcţionează conform Legii nr.31/1990, prin desfăşurarea unor activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract (art.6, 7 act constitutiv), chiar dacă prin înfiinţarea societăţii administrația publică locală «și-a propus crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în municipiul Bistrița», instanţa nu poate valida apărările pârâtului în sensul legalităţii actului adoptat de autoritatea deliberativă şi acesta chiar dacă încă din anul 2012, adică de la dată înfiinţării, spaţiul destinat sediului social s-a aflat în folosinţa gratuită a societăţii, anterior hotărârii contestate, fiind încheiate contractul de comodat nr. 44/01.10.2018, pentru un termen de 3 ani (25.09.2018-24.09.2021) şi actul adiţional nr.1, cu prelungirea termenului contractual cu încă 1 an (de la data de 25.09.2021 până la data de 24.09.2022), în baza Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistrița nr.146/13.09.2018 şi nr.139/30.09.2021 (…).Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, nefiind dată cerinţa ca introdusul în cauză Societatea Business Park Bistrița Sud să facă parte din categoria instituţiilor de utilitate publică, regimul juridic privind organizarea şi funcţionarea parcurilor industriale fiind reglementat de Legea nr. 186/2013, fără edictarea unor dispoziţii speciale, derogatorii de la dreptul comun în ceea ce priveşte posibilitatea atribuirii în folosinţă gratuită a unui sediu, bun pro..

copyright © 2024 mesagerul.ro