Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Asocia?ie pentru relansarea economic? post-pandemie, înfiin?at? d

Asocia?ie pentru relansarea economic? post-pandemie, înfiin?at? d

O asocia?ie ce are ca scop dezvoltarea jude?ului Covasna, sprijinirea mediului de afaceri ?i relansarea economic? post-pandemie a fost înfiin?at? de fostul vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean Covasna, Gruman Robert, împreun? cu mai mul?i parteneri. Gruman Robert a declarat luni c?, în ultimul an, majoritatea afacerilor au fost afectate de pandemie, iar mult a?teptatul „restart economic” […] Articolul Asocia?ie pentru relansarea economic? post-pandemie, înfiin?at? de fostul vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean apare prima dat? în Mesagerul de Covasna.

O asocia?ie ce are ca scop dezvoltarea jude?ului Covasna, sprijinirea mediului de afaceri ?i relansarea economic? post-pandemie a fost înfiin?at? de fostul vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean Covasna, Gruman Robert, împreun? cu mai mul?i parteneri.Gruman Robert a declarat luni c?, în ultimul an, majoritatea afacerilor au fost afectate de pandemie, iar mult a?teptatul „restart economic” este marcat, deopotriv?, de oportunit??i, dar ?i de „incertitudine ?i pericole”.Acesta a men?ionat c? noul ciclu de finan?are al UE, resursele guvernamentale ?i proiectele disponibile în cadrul mecanismului de redresare ?i rezilien?? sunt noi oportunit??i care vor determina viitorul economic al jude?ului, iar asocia?ia Start Covasna, pe care a înfiin?at-o împreun? cu inginerul agronom Orban Miklos ?i economistul Kelemen Szilard, î?i propune s? vin? în sprijinul tuturor celor care doresc s? atrag? fonduri ?i s? porneasc? o afacere.„Consider?m important? consolidarea ecosistemului de start-up-uri, provocarea pentru perioada urm?toare fiind crearea de noi afaceri inovatoare ?i creative prin finan??ri de tip start-up, care s? dezvolte în mod durabil economia jude?ului. În viitor, noi finan??ri de dezvoltare rural? vor fi disponibile pentru sector, care sunt oportunit??i excelente de profesionalizare a agriculturii ?i a turismului. Asocia?ia Start Covasna este un cadru nou, reprezentând o comunitate puternic?, prin care doresc s? contribuie la dezvoltarea economic? a jude?ului”, a men?ionat acesta.Gruman Robert a ad?ugat c? în jude?ul Covasna exist? o serie de afaceri de succes, înfiin?ate inclusiv prin intermediul unor start-up-uri, care pot fi luate ca model de c?tre cei care doresc s? intre în mediul antreprenorial.„Ne propunem s? stimul?m persoanele, tinerii, dar nu numai, care doresc o afacere. În noul ciclu de finan?are european? vor fi foarte multe posibilit??i, dar experien?a anilor anteriori arat? c? nu prea se în?eleg aceste posibilit??i, unii nu ajung la aceste informa?ii, iar birocra?ia pune piedici. (…) Noi c?ut?m parteneri pentru proiecte, recrut?m noi membri, antreprenori, tineri care vor s? activeze în organiza?ie ?i vom face programe ca s? venim în sprijinul lor (…) Eu cred c? avem exemple foarte bune în ultimii ani, avem afaceri de succes în jude?ul Covasna, dar din p?cate pandemia a t?iat mult din elan. Dac? cineva voia s? înceap? o afacere, dar avea dubii, acum cred c? are ?i mai multe dubii, pentru c? sunt ?i mai multe necunoscute în contextul pandemiei” , a mai spus Gruman Robert. Oana M?lina Negrea/AGERPRES 

copyright © 2021 mesagerul.ro