Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Juristul Dulanyi-Balogh Szilard (USR), învestit oficial în func?i

Juristul Dulanyi-Balogh Szilard (USR), învestit oficial în func?i

Liderul USR Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, de profesie jurist, a fost învestit joi în func?ia de subprefect al jude?ului, acesta preluând ?i atribu?iile prefectului pân? la numirea de c?tre Guvern a unei noi persoane pe postul r?mas vacant. Dulanyi-Balogh Szilard, în vârst? de 40 de ani, a declarat dup? depunerea jur?mântului c? numirea în aceast? func?ie […] Articolul Juristul Dulanyi-Balogh Szilard (USR), învestit oficial în func?ia de subprefect apare prima dat? în Mesagerul de Covasna.

Liderul USR Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, de profesie jurist, a fost învestit joi în func?ia de subprefect al jude?ului, acesta preluând ?i atribu?iile prefectului pân? la numirea de c?tre Guvern a unei noi persoane pe postul r?mas vacant.Dulanyi-Balogh Szilard, în vârst? de 40 de ani, a declarat dup? depunerea jur?mântului c? numirea în aceast? func?ie reprezint? pentru el o mare responsabilitate ?i c? î?i va dedica energia ?i priceperea pentru îndeplinirea atribu?iilor ce îi revin.„Mul?umesc premierului Florin Cî?u ?i vicepremierilor Dan Barna ?i Kelemen Hunor pentru c? au acceptat ?i validat propunerea de a fi numit în func?ie ?i a?tept întregirea echipei la Institu?ia Prefectului, s? putem fi parte la “revolu?ia bunei guvern?ri”, a?a cum este mottoul nostru din campania electoral? (…) În jude?ul Covasna înc? nu a fost numit prefectul, prin urmare eu am s? îndeplinesc temporar atribu?iile, cu speran?a c? o s? avem echipa complet? cât mai curând”, a declarat pentru AGERPRES Dulanyi-Balogh Szilard.Acesta a mai spus c? ?i-ar dori ca, în calitate de subprefect, s? se ocupe pe viitor de coordonarea activit??ii institu?iilor deconcentrate, considerând c? în acest fel ar putea contribui mai eficient la punerea în aplicare a programului de guvernare.„Deocamdat? nu pot spune care vor fi atribu?iile mele în calitate de subprefect, acestea pot fi stabilite de Guvern sau de prefect, dar mi-a? dori s? m? ocup de coordonarea activit??ii institu?iilor deconcentrate (…) M? consider un specialist în Drept, iar comunitatea local? se poate a?tepta de la mine la transparen?? ?i pot s? garantez c? voi veghea la respectarea Constitu?iei, legilor statului ?i tratatelor interna?ionale la care ?ara noastr? este parte”, a spus noul subprefect.Dulanyi-Balogh Szilard s-a n?scut în jude?ul Covasna, a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ?i-a început activitatea profesional? ca jurist în cadrul Consiliului Jude?ean Covasna, dup? care a lucrat în mediul privat, la o societate profesional? din domeniul administr?rilor ?i lichid?rilor judiciare.Acesta se num?r? printre fondatorii organiza?iei jude?ene USR Covasna, pe care o conduce din februarie 2019.Guvernul a aprobat în ?edin?a de miercuri eliberarea din func?ie a 103 prefec?i ?i subprefec?i, printre care s-a num?rat ?i fostul prefect al jude?ului Covasna Iulian Todor ?i numirea a 36 de prefec?i ?i a 75 de subprefec?i.În urma negocierilor dintre partidele aflate la guvernare, postul de prefect al jude?ului Covasna revine UDMR, care l-a nominalizat pentru aceast? func?ie pe primarul comunei Ozun, Raduly Istvan, iar cel de-al doilea post de subprefect revine PNL, care îl sus?ine în continuare pe Cosmin Boricean pentru aceast? func?ie. Oana M?lina Negrea/ AGERPRES 

copyright © 2021 mesagerul.ro