Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Amendament

Amendament

Constat?m cu am?r?ciune c? în ultima perioad? românii au un mod ciudat de a face politic?. Firesc ar fi ca institu?iile statului s? colaboreze pentru atingerea unui scop comun: binele ??rii ?i a cet??enilor ei. În acest sens, ar fi de dorit s? primeze logica, corectitudinea, bunul sim?, r?bdarea, onestitatea ?i în?elepciunea. În realitate, îns?, […] Articolul Amendament apare prima dat? în Mesagerul de Covasna.

Constat?m cu am?r?ciune c? în ultima perioad? românii au un mod ciudat de a face politic?. Firesc ar fi ca institu?iile statului s? colaboreze pentru atingerea unui scop comun: binele ??rii ?i a cet??enilor ei. În acest sens, ar fi de dorit s? primeze logica, corectitudinea, bunul sim?, r?bdarea, onestitatea ?i în?elepciunea. În realitate, îns?, lucrurile nu stau a?a, c?ci primeaz? orgoliul, arogan?a, adesea lipsa de logic?, reaua credin?? ?i r?zbunarea. ?i atunci nu-i de mirare c? ?i o institu?ie de prim-rang, cum este Parlamentul, de multe ori se transform? într-un circ, în cadrul ?edin?elor de lucru, având doi protagoni?ti principali: Guvernul ?i Opozi?ia. ?i în loc s? se ajung? la un rezultat cu adev?rat pozitiv, prin atitudinea demonstrat?, se ob?ine altceva: pierderea credibilit??ii acestor institu?ii în fa?a unui mare procent din popula?ia ??rii.Pentru ca afirma?ia noastr? s? nu par? gratuit?, s? lu?m un exemplu. În aceste zile, de?i cam târziu, în sfâr?it, se dezbate proiectul de buget în Parlamentul României, pentru a fi votat. Acesta s-a discutat în comisiile de specialitate, îns? modul în care s-au desf??urat dezbaterile las? de dorit. Redactorul (stiripesurse.ro) Alexandru Cruceru public? în 01/03/2021 un articol cu titlul: „Peste 3.500 de amendamente depuse la buget, niciunul aprobat…”. În introducerea acestui articol, el spune: „Un num?r de 3.523 de amendamente depuse la proiectul bugetului de stat pe 2021 ?i 3 la proiectul bugetului asigur?rilor sociale de stat au fost respinse de Comisiile de buget-finan?e, cele dou? proiecte fiind aprobate în forma transmis? de Guvern, potrivit rapoartelor Comisiilor de buget-finan?e depuse, luni, la Birourile permanente ale celor dou? Camere ale Parlamentului.”Primul sens al cuvântului „amendament” este: „(propunere de) modificare adus? unui proiect de lege, unui tratat etc.” (NDULR), iar al cuvântului „amendare” este: „modificare în vederea îmbun?t??irii”. Ei bine, dac? Guvernul anuleaz?, în Parlament, toate cele peste 3.500 de amendamente propuse de Opozi?ie, aceasta ne d? de gândit. Dac? ar fi acceptat cel pu?in 2-3, poate semnul mir?rii n-ar fi fost chiar atât de mare. Faptul în sine denot? c? „ceva e putred în Danemarca”, de fapt în România. Oare atât de perfect este proiectul de lege propus de Guvern, încât nu mai suport? absolut nicio îmbun?t??ire sau aici este vorba de lips? de logic?, rea-voin?? ?i arogan???!  De ce lips? de logic??! P?i s? ne amintim: în timpul guvern?rii pesediste, PNL-ul, aflat în opozi?ie, i-a obligat pe social-democra?i s? dubleze aloca?iile copiilor. Atunci acest lucru li s-a p?rut logic peneli?tilor, acum îns?, când se afl? ei la guvernare ?i Opozi?ia cere dublarea aloca?iilor, faptul nu mai e logic, ba chiar taxat ca subminator al economiei na?ionale.În aceast? situa?ie, ca cet??eni, ne îndoim de juste?ea legilor elaborate de Parlament. De ce adic? sunt prev?zute în legi „amendamentele”, dac? acestea nu doar c? nu sunt acceptate, ci eliminate din start, uneori chiar f?r? a fi citite, ca în exemplul de mai sus. Pe de alt? parte, nu putem crede c? din cele 3.521 de amendamente depuse la proiectul bugetului de stat pe 2021 ?i 3 la proiectul bugetului asigur?rilor sociale sunt atât de lipsite de valoare, încât s? fie respinse în totalitate, de?i pentru a întocmi un num?r atât de mare de documente au fost necesare multe ore de munc?. Iat? deci ce înseamn? lips? de logic?, ?i arogan?? politic?. Atunci ce sens mai au amendamentele, doar pentru a isca scandal în cadrul dezbaterilor parlamentare sau pentru  a îngenunchea ?i „a umili” Opozi?ia prin respingerea cu rea-voin?? a tuturor amendamentelor depuse de aceasta?! S? ne fie cu iertare, dar aceasta seam?n? mai degrab? a dictatur? decât a democra?ie, lucru ce nu va duce la nimic bun.Între timp, Bugetul Guvernului Cî?u a fost votat ?i adoptat, ca fiind unul de austeritate, îns? doar viitorul va ar?ta eficacitatea acestuia. Dac? „corabia” acestei coali?ii va continua s? pluteasc? în ape tulburi, f?r? a mai ?ine seama ?i de sfaturile (amendamentele) altora, ea se poate scufunda oricând. Pân? una-alta s?-i ur?m drum bun ?i succes, cine ?tie, poate se mai întâmpl? minuni ?i va ajunge cu bine la malul dorit…       Mihai Trifoi  

copyright © 2021 mesagerul.ro