Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Sute de cadre didactice din jude?, vaccinate împotriva Covid-19

Sute de cadre didactice din jude?, vaccinate împotriva Covid-19

Num?rul cadrelor didactice vaccinate împotriva COVID-19 a ajuns la peste 570 în jude?ul Covasna, arat? datele Inspectoratului ?colar Jude?ean (I?J) Covasna. Potrivit aceleia?i surse, în total, num?rul cadrelor didactice înscrise pe platform? Rovaccinare, la nivelul jude?ului, este de 966, conform situa?iei de la data din 2 martie 2021. Datele Inspectoratului ?colar Jude?ean Covasna,  de la […] Articolul Sute de cadre didactice din jude?, vaccinate împotriva Covid-19 apare prima dat? în Mesagerul de Covasna.

Num?rul cadrelor didactice vaccinate împotriva COVID-19 a ajuns la peste 570 în jude?ul Covasna, arat? datele Inspectoratului ?colar Jude?ean (I?J) Covasna.Potrivit aceleia?i surse, în total, num?rul cadrelor didactice înscrise pe platform? Rovaccinare, la nivelul jude?ului, este de 966, conform situa?iei de la data din 2 martie 2021. Datele Inspectoratului ?colar Jude?ean Covasna,  de la începutul acestei s?pt?mâni, arat? c? num?rul cadrelor didactice vaccinate (inclusiv cu dasc?lii vaccina?i în centrele speciale) a ajuns la 577.  Totodat?, 69 de persoane din rândul personalului didactic-auxiliar vaccinat( inclusiv persoanele vaccinate în centrele speciale) au primit deja vaccinul împotriva COVID-19 ?i 108 de angaja?i din rândul personalului nedidactic  s-au vaccinat (în total, inclusiv cu cei vaccina?i în centrele speciale).Situa?ia de la data de 2 martie arat? ?i c? 347 de cadre didactice cov?snene urmeaz? s? primeasc? vaccinul, conform program?rii.În ceea ce prive?te situa?ia cadrelor didactice ?i a elevilor confirma?i, de la începutul semestrului al doilea ?i pân? în prezent, datele centralizate joi de Inspectoratul ?colar Jude?ean Covasna arat? c? num?rul dasc?lilor infecta?i a ajuns la 14, iar cel al elevilor, la 6.  Ca urmare, clasele la care predau acei dasc?li ?i în care înva?? acei elevi, ?i-au suspendat activitatea fa?? în fa??.Datele pot fi consultate accesând: https://isj.educv.ro/sites/default/files/clase%20suspendate%2004.03.2021.pdf.Ana CIORICI COSTACHE

copyright © 2021 mesagerul.ro