Mesagerul.ro

DE TREIZECI DE ANI, MEREU ÎMPREUNĂ FUNDAȚIA MIHAI VITEAZUL, 1990-2020

DE TREIZECI DE ANI, MEREU ÎMPREUNĂ FUNDAȚIA MIHAI VITEAZUL, 1990-2020

„ Comitetul de inițiativă constituit din cinci persoane a inițiat organizarea unei fundații pentru sprijinirea învățământului în limba română, la toate nivelurile și de toate gradele, în județul Covasna.     Comitetul de inițiativă lansând invitația de organizare a acestei fundații, la propunerea unui mare număr de părinți, a ales  următoarele obiective de realizat, în cadrul acestei […] Articolul DE TREIZECI DE ANI, MEREU ÎMPREUNĂ FUNDAȚIA MIHAI VITEAZUL, 1990-2020 apare prima dată în Mesagerul de Covasna.

„ Comitetul de inițiativă constituit din cinci persoane a inițiat organizarea unei fundații pentru sprijinirea învățământului în limba română, la toate nivelurile și de toate gradele, în județul Covasna.     Comitetul de inițiativă lansând invitația de organizare a acestei fundații, la propunerea unui mare număr de părinți, a ales  următoarele obiective de realizat, în cadrul acestei prime ședințe.      1.Constituirea Fundației Mihai Viteazul pentru sprijinirea învățământului în limba română la toate nivelurile și de toate gradele în județul Covasna      3 Probleme Orga nizatorice”. Proces verbal  – 4 septembrie 1990   Au răspuns 53 de persoane- membri fondatori. Documente întocmite s-au finalizat cu Hotărârea Judecătoriei Sfântu Gheorghe din 2 0 septembrie 1990, astfel încât Fundatia Mihai Viteazul a devenit prima organizație a românilor din județul Covasna. Numele său a fost ales ținând seama  că Domnitorul Mihai Viteazul a fost o personalitate de seamă a istoriei noastre, a Europei, a lumii creștine, fiind și conducătorul care a realizat pentru prima dată Unirea Țărilor Române.   Conducerea Fundației,  având ca președintă pe doamna prof. ing. Stela Buda, a propus și organizat activități adresate tuturor cetățenilor indiferent de vârstă, stare socială, religie sau etnie.Împreună cu Catedra de matematică a Liceului Mihai Viteazul (actual colegiu național), a inițiat în luna octombrie a aceluiași an, un concurs de specialitate la care au participat elevi și din alte județe. Concursul a avut un deosebit succes, oferea și un schimb cultural dintre elevii celor două comunităti, dar crea și un respect între aceștia și profesorii lor. Caracterul național al acestui concurs a fost recunoscut și, din 1994, a fost susținut de către Ministerul  Învățământului. Imediat, la 1 noiembrie, dată la care Domnitorul Mihai Viteazul intra triumfător în Alba Iulia, a fost  organizată manifestarea Mihai Viteazul și Visul Unirii, care s-a desfășurat an de an acumulând, iată, 30 de ediții județene. Manifestările au cuprins, în principal, o masă rotundă/colocviu, un concurs de istorie – literatură despre personalitatea Domnitorului adresat elevilor din clasa a VIII și liceu, câteva expoziții – concurs cu desene executate de către școlari, cu aceeași  temă, excursii de documentare sau premiu pentru participanți. În primăvara anului următor a avut loc prima ediție a concursului de literatură adresat elevilor si finalizat cu premii în bani.Una din cele mai frumoase, generoase și iubitoare idei a fost Sărbătorirea Municipiului nostru prin propunerea și inițierea ZILELOR SFÂNTU GHEORGHE, adresată tuturor locuitorilor. Se dorea crearea unei ocazii ca să fim împreună toți cetățenii urbei, indiferent de naționalitate, să sărbătorim numele Sfântului martir – crestin și patronul orașului. Desigur că s-a ales ziua de 23 aprilie. Totodată s-a propus înființarea unui ONG –  Liga orașelor Sfântu Gheorghe. Prima ediție a avut loc in 1991. Toate activitățile alese a fi organizate au fost conform obiectivelor propuse și  s-au au adresat preșcolarilor și școlarilor fie în totalitate, fie ca un segment al marilor acțiuni. Am dorit și dorim să-i facem părtași pe copiii noștri la cunoașterea istoriei neamului românesc, la obiceiurile și tradițiile sale, să promovăm talentele lor de orice fel. Calendaristic,  acestea sunt: Aniversarea Unirii Principatelor Române – 29 de ediții, cuprinde un colocviu, expozitii, piese de teatru, etc. Ediția din 2017 s –a desfășurat în cadrul unei largi șezători populare. Sărbătorile mărțișorului – tradiție și modernitate – 29 ediții, se desfășoară sub formă de ateliere de creat mărțișoare și oferirea lor mamelor, bunicilor, surorilor, colegelor, de interpretat legendele știute despre sosirea primăverii. Festivalul Național Coral George Sbârcea – 8 ediții, la care ultimele 4 ediții au adus noutatea atelierelor corale pentru preșcolari și elevi din învățământul primar. Festivalul și-a propus să revigoreze muzica corală, folclorul și prelucrările folclorice, să promoveze corurile județului nostru, alături de mari și cunoscute formații corale din țară. Totodată  fiecare ediție a fost însoțită de un colocviu cu teme adecvate muzicii, la care au participat cercetători științifici, etnomuzicologi, profesori, oameni de cultură, etc. Ultima ediție 2019 a fost un eveniment cultural organizat cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului. Încondeierea ouălor – șezătoare- atelier a avut loc pentru prima dată în 2009. A fost dorința și preocuparea noastră de a păstra și promova tradițiile culturale, religioase ale poporului român, de cunoaștere a vechimii și importanței acesteia în tradiția creștinilor ortodocși. Se încondeiază ouă cu tehnici tradiționale dar  și folosind materiale și metode moderne. Festivalul de colinde și obiceiuri de iarnă „Crăciunul la români” -editia 2017Urmează apoi Festivalul Tinere talente, manifestare largă și complexă. Preocupările conducerii fundației către tânăra generație, către învătământul în limba română la orice nivel  s-au manifestat încă de la început. Au fost organizate concursuri școlare pe diferite specialități, întâlniri cu cadre didactice, simpozioane, expoziții, ateliere de lucru și spectacole care să promoveze mișcarea artistică de amatori, să încurajeze inițiativele și talentele tinerei generații. Toate aceste forme de manifestare a grijii noastre pentru tânăra generație au fost incluse într-un mănunchi de acțiuni, sub denumirea Festivalul tinere talente care se desfășoară în preajma zilei 1 iunie, ziua internațională a copilului. De-a alungul timpului au participat toate unitățile școlare din județ, copiii fiind însoțiți de cadrele didactice. Festivalurile au avut în general o tematică, îmbratișată cu drag si emoție de copii O alta grupă de manifestări au fost expozițiile de sine stătătoare, atunci când am avut acces la sala mare din Casa cu arcade. Ex  Albatros – expoziție de tablouri  în ulei și vernisarea revistei școlare ALBATROS – CNMV, Frumosul din noi – expoziție cu diverse lucrări artistice ale persoanelor cu pregătire tehnică, expozitia artistului plastic Pompiliu Pleșa, expoziția  și atelier Origami în colaborare cu MNCR, Călător prin patru continente –  fotografii ilustrative executate de dl.Ilie Muşat, Bucură -te de primăvara ta şi expoziția de fotografii  Ornithologicus –  Marius Ursăciuc, iar ultima a fost Datinile Albei pentru toată lumea, expoziție  itinerantă organizată de Consiliul  jud. Alba. Nu am uitat să omagiem concetățenii noștri care prin faptele lor demne de urmat sunt adevărate modele demne de urmat în comunitatea din care fac parte, în cadrul activității Sfatul seniorilor. Prima ediţie a fost în 2002. Au urmat apoi edițiile 2009, 2012 şi 2015. „… Vă transmit respectul autorităților locale și mulțumirile noastre pentru tot ceea ce ați făcut Dvs pentru comunitate!” –  Leca Băncilă – primar Întorsura Buzăului – 2015 Ne întoarcem din nou la manifestarea complexă, Mihai Viteazul și Visul Unirii, care se adresează tuturor cetățenilor cu acțiuni specifice pentru copii (preșcolari și școlari) dar și pentru persoane de orice vârstă, cu un moment emoționant la Grupul Statuar  Mihai viteazul din Sf. Gheorghe și când a fost posibil la bustul lui Mihai Viteazul din Brețcu (evocarea personalității Domnitorului, moment artistic). Urmând organizarea manifestărilor, calendaristic, urmează Festivalul Internațional de colinde și Obiceiuri de iarnă Crăciunul la români, prima ediție desfășurându-se în 1991. Obiectivele sale sunt multiple: readucerea colindului în rândul locuitorilor, crearea unei atmosfere de sărbătoare, prezentarea obiceiurilor tradiționale românești din Ajun și până la Bobotează, a costumelor populare din diferite zone geografice, a unei solidarități a neamului românesc din interiorul și din afara granițelor României. S-au desfășurat 29 de ediții cu spectacole în Sf.Gheorghe, Covasna, Tg. Secuiesc, și câte un spectacol la Brețcu și Întorsura Buzăului. Grupurile de colindători au participat la liturghiile din parohiile ortodoxe din județ, iar din 2010 au loc miniconcerte de colinde, patru zile, în Catedrala Ortodoxă din Sf.Gheorghe, susținute de preșcolari și școlarii mici din municipiu și localitățile apropiate. Se colindă într-un glas în Catedrala ortodoxă, se prezintă costumele populare a celor prezenți într-o frumoasă paradă a portului popular pe stăzile municipiului, se colindă și se fac urări de sănătate și prosperitate la instituții administrative, ONG – uri, la familiile care doresc. Ultima manifestare adăugată șirului amintit este Balul Costumului popular prima ediție fiind în 2015, care are drept scop aprecierea frumuseții costumului popular, inventivitatea, îndemânarea și calitățile artistice ale ȚĂRANULUI ROMÂN de a-și înfrumuseța viața, odată cu satisfacerea nevoilor sale zilnice, sau de lungă durată. Așa încât balul  s-a străduit să aducă la un loc esența neamului românesc,  costumul și dansul popular, alături de folclorul nostru inegalabil în spațiul european. Toate edițiile au fost reușite, iar participanții au venit aproape toți în costume populare specifice zonei din care provin. Ultima ediție a fost un Eveniment care s-a desfășurat cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, iar o parte din acordul de parteneriat s-a finalizat cu achiziționarea de costume populare pentru Școala Gimnazială din Băcel, comuna Chichiș. Fundația Mihai Viteazul a avut numeroase inițiative, memorii, solicitări către instituțiile statului, locale și centrale. Din 1992, în acest scop s-a  alăturat demersurilor comune făcute alături de Liga Cultural Creștină Andrei Șaguna, iar din 2005 devine membru fondator al Forumului Civic al românilor din Covasna – Harghita.De Ziua Națională a României, FMV  a avut manifestări  de omagiere a Marii Uniri, dintre care amintim Instrumente Tradiționale românești – 2017 și Spectacol de muzică și poezie – 2019. La împlinirea a 30 de ani de constantă și fructuoasă  activitate se cuvine să mulțumim celor care ne – au sprijinit în derularea ei, în orice moment, sau sub orice formă. O facem cu mult drag, cu recunoștință  și speranța că ne amintim de toți:Instituții administrative: Prefectura, Consiliul Județean Covasna; Primării:  Sf. Gheorghe, Covasna, Tg. Secuiesc, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Brețcu;      Cercul militar Sf. Gheorghe;  nstituții școlare: toate GPP, școlile și liceele din județ ( CNMV și C-tin Brâncuși);  Instituții culturale:  Casa de cultură județeană, până în 2012, Casele de cultură din Sf. Gheorghe, Întorsura Buzăului, Covasna, Sita Buzăului, Tg. Secuiesc, Brețcu, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni; Biblioteca județeană; Centrul european de studii Harghita-Covasna;      Catedrala ortodoxă și toate parohiile ortodoxe din udeț;  ONG – uri: Liga Cultural – Creștină Andrei Șaguna, Asociația Pedagogilor Români din jud. Covasna;  Asociația Despărțământul Covasna-Harghita al ASTRA; Asociația Cadrelor militare în rezervă și retragere MAI – jud. Covasna, etc.;   Mass media locală și regională:  Cuvântul nou, Bună ziua Covasna, Monitorul de Covasna, Mesagerul de Covasna, Condeiul ardelean, Observatorul de Covasna, Grai românesc, Informația Harghitei, Radio România Actualități, Agerpres, etc.;   Sponsori persoane juridice și fizice:  SC Afacov Consulting SRL, Tricomserv  SA,  IMASA, Bazaltul etc., Fam. Bălan, Niță, Ciobanu, Crețu, Negoiță, Varga, Gheorghincă, Ivan, Vieru, Pârvan, Bularca, Samoilă etc. În încheiere apreciez că Fundația Mihai Viteazul și- a făcut cu prisosință datoria față de neamul românesc, așa cum și-a propus de la înființare, și subliniez  că forța propășirii noastre stă în unitatea  tuturor, a picăturii de dragoste pe care o creștem cu și pentru cei din jurul nostru. LA MULȚI ANI FUNDAȚIEI MIHAI VITEAZUL!LA MULȚI ANI TUTUROR ROMÂNILOR ORIUNDE S- AR AFLA! PreședinteProf. ing. Maria Peligrad  

copyright © 2020 mesagerul.ro