Mesagerul.ro

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, în dezbatere publică la Sfântu Gheorghe

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, în dezbatere publică la Sfântu Gheorghe

Primăria  Sfântu Gheorghe a lansat în dezbatere publică un  proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe 2020. Proiectul stabilește

Scris de: Mesagerul de Covasnala data de: 14 octombrie, 2019în: ȘtiriNiciun comentariu Listare EmailPrimăria  Sfântu Gheorghe a lansat în dezbatere publică un  proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe 2020.Proiectul stabilește impozitele şi taxele locale pe anul 2020 și prevede, printre altele, că impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Același proiect prevede și că taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă.Potrivit unui alt articol al proiectului, impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, fiecare de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.În cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice, pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2020, a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an, se va acorda o bonificaţie de 9%,  mai arată proiectul. Scutiri sau reduceri la impozitele și taxele localeÎn anumite cazuri, se vor putea acorda scutiri sau reduceri la impozitele și taxele locale. Mai precis, se acordă scutiri de la impozitul/taxa pentru: clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, având destinaţie de locuinţă, muzee ori case memoriale; clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a Recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare; clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 1 an, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; clădirile utilizate de organizaţii nonprofit, folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ; clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive, indiferent de proprietarul acestora.Totodată, proiectul prevede acordarea de scutiri sau reduceri la impozitul pe clădire datorat de operatori economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat.De asemenea, conform aceluiași document, se vor acorda reduceri de 50% la impozitul pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim net pe ţară, constau în exclusivitate din pensie şi nu deţin în proprietate imobile în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu.Același document mai prevede, printre altele, că se vor acorda scutiri de la plata taxelor speciale pentru: veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; dar și că se acordă scutiri de la plata altor taxe locale pentru: veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Proiectul este unul amplu. Textul complet al acestuia poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro., începând de ieri,  14 octombrie 2019.Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: tunde.balint@sepsi.ro , până la data de 25 octombrie 2019, a anunțat Primăria Sfântu Gheorghe.Ana Ciorici COSTACHEVrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail

copyright © 2020 mesagerul.ro