Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Luna cadourilor si la Primaria Craiova . Cladirile de langa Centr

Luna cadourilor si la Primaria Craiova . Cladirile de langa Centr

Pe 31 decembrie are loc ultima sedinta a Consiliului Local Municipal Craiova iar pe ordinea de zi ,la punctul 20 este Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spaţii situate în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26. Prin adresa nr.172992/2020 Tribunalul Dolj solicită atribuirea în folosinţă gratuită a […] The post Luna cadourilor si la Primaria Craiova . Cladirile de langa Centrul Multifunctional se vor da in folosinta gratuita de catre Tribunalul Dolj appeared first on Jurnal de Craiova.

Pe 31 decembrie are loc ultima sedinta a Consiliului Local Municipal Craiova iar pe ordinea de zi ,la punctul 20 este Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spaţii situate în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26.Prin adresa nr.172992/2020 Tribunalul Dolj solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru relocarea unei părţi a activităţii Judecătoriei Craiova în vederea desfăşurării activităţii acesteia în bune condiţii ţinând cont de faptul că: – numărul cazurilor a crescut considerabil şi spaţiul actual a devenit insuficient pentru desfăşurarea activităţii ; – necesitatea asigurării condiţiilor optime de muncă, spaţiul destinat birourilor judecătorilor şi personalul auxiliar devenind neîncăpător ; – pe rolul instanţelor de judecată sunt acţiuni formulate de personalul Judecătoriei Craiova pentru despăgubiri , urmare a condiţiilor improprii de muncă ; – în contextul pandemiei de coronavirus, sunt necesare găsirea soluţiilor de optimizare şi de distanţare socială a spaţiului de lucru, pentru asigurarea unei distanţe recomandate de 2m între angajaţi, ceea ce înseamnă că aceste aspecte nu pot fi îndeplinite în actualul sediu al Judecătoriei Craiova. În conformitate cu art. 138 alin.2 din Legea nr. 304/2004 modificată şi completată, autoritatea publică este obligată să asigure sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti. Totodată în conformitate cu prevederile art. 108, lit. (d) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, că bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; Prin adresa numărul 181263/15.12.2020 Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte precizează faptul că perioada de durabilitate pentru proiectele au fost identificate următoarele : – Centrul de Dezvoltare Tehnologică şi Excelenţă în Afaceri – 28.09.2019 – Centrul de Sprijin al IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi Inovare – 29.09.2019 Imobilele ce fac obiectul prezentului raport fac parte domeniul public al municipiului Craiova şi sunt situate în str. Târgului, nr. 26, identificate în inventarul domeniului public cu numărul de inventar 120012411 – Centrul de Excelenţă în Afaceri cu valoarea de inventar de 2.145.744,16 lei şi numărul de inventar 120012991 – Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare cu valoarea de inventar de 2.720.791,19 lei. Imobilul Centrul de Excelenţă în Afaceri este edificat pe terenul avand numărul cadastral 209779 şi intabulat în Cartea Funciară nr. 209779 a municipiului Craiova. Centrul de Excelenţă în Afaceri este o clădire dispusa P+1 cu 807 mp, suprafață desfășurată realizată, cu: •o sală de training, •6 birouri cu suprafețe de 21,40 mp- 23,00 mp la parter •11 birouri cu suprafețe de 21,30 mp- 27,20 mp la etaj •55 locuri de parcare •3000 mp suprafeța peluze cu gazonImobilul Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare este edificat pe terenul avand numărul cadastral 209776 şi intabulat în Cartea Funciară nr. 209779 a municipiului Craiova. Imobilul Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare este o clădire în regim de înălţime P+1, care are o suprafaţă construită de 511,50 mp, o suprafaţă desfăşurată de 1.003,50 mp din care suprafaţă utilă nou creată este de 824,80 mp : – total suprafeţe parter + etaj : 1.003,50 mp. – suprafaţă sală pentru prezentări :77,7 mp, – 4 încăperi pentru birouri cu suprafeţe între 20, 80 mp ÷ 40,70 mp, – 6 încăperi pentru birouri cu suprafeţe între 41,00 mp÷ 58,20 mp;

copyright © 2021 mesagerul.ro