Mesagerul.ro

AVOCATII NU-S MAI PREJOS DECAT PROCURORII – Cititi exceptia de

AVOCATII NU-S MAI PREJOS DECAT PROCURORII – Cititi exceptia de

AVOCATII NU-S MAI PREJOS DECAT PROCURORII – Cititi exceptia de neconstitutionalitate a art. 7 alin. 4 lit. g si a art. 24 alin. 4 din Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, care le dau automat acces procurorilor la secrete de stat: „Avocatii ce intra in contact cu informatii clasificate sunt in continuare supusi verificarilor de securitate profund intruzive in viata privata... Procurorii nu se supun acelorasi conditionari. Apararea e-ntr-o pozitie net inferioara acuzarii” AVOCATII NU-S MAI PREJOS DECAT PROCURORII – Cititi exceptia de neconstitutionalitate a art. 7 alin. 4 lit. g si a art. 24 alin. 4 din Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, care le dau automat acces procurorilor la secrete de stat: „A

Faptul ca in Romania principiul egalitatii de arme intre acuzare si aparare se respecta mai mult pe hartie decat in realitate nu mai reprezinta de mult o noutate. Insa inegalitatea dintre procuror si avocat atinge cote paroxistice cand vine vorba despre accesul la informatii clasificate drept secrete de stat.Tocmai de aceea, avocatul Dumitru Irinel Samoila (foto) incearca sa desfiinteze la Curtea Constitutionala a Romaniei acele prevederi cumplit de discriminatorii ale Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate care le dau procurorilor automat accesul la secrete de stat (acestia netrebuind decat sa depuna juramantul de intrare in profesie). Pe de alta parte, avocatii care vor sa ia contact cu astfel de informatii trebuie sa treaca printr-un lung sir de verificari, profund intruzive in viata privata, argumenteaza Irinel Samoila in exceptia de neconstitutionalitate. La 15 martie 2018, judecatoarea Sandina Voicu de la Judecatoria Sectorului 6 i-a admis avocatului Samoila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a doua pasaje din Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. (Gasiti la final intreaga procedura de obtinere a accesului la secrete de stat.) La randul ei, CCR este asteptata sa se pronunte la 19 ianuarie 2021 asupra acestei exceptii.Iata pasajele din Legea 182/2002 atacate la CCR:- art. 7 alin. 1 si 4 lit. g:„(1) Persoanele care vor avea acces la informatii clasificate secrete de stat vor fi verificate, in prealabil, cu privire la onestitatea si profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informatii. (...)(4) Accesul la informatii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) si e), este garantat, sub conditia validarii alegerii sau numirii si a depunerii juramantului, pentru urmatoarele categorii de persoane: (...)g) procurori”.- art. 24 alin. 4: „Informatiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) (n.r. secrete de stat, care la randul lor se impart in „secrete”, „strict secrete” si „strict secrete de importanta deosebita”) pot fi declasificate prin hotarare a Guvernului, la solicitarea motivata a emitentului”.Pe langa argumentul de mai sus, al inegalitatii de arme dintre procuror si avocat, Irinel Samoila argumenteaza ca „declasificarea informatiilor este grevata de vointa unui factor extern procedurii judiciare penale in desfasurare, respectiv cea a emitentului respectivei clasificari”.„Ca atare, indiferent daca instanta solicita declasificarea, aceasta poate fi refuzata de catre o autoritate administrativa, fara a exista un real control jurisdictional a acestei masuri”, puncteaza Samoila.Redam principalele pasaje din exceptia de neconstitutionalitate (vezi facsimil):„Consider ca solutiile legislative potrivit carora, pe de o parte, este permis acuzarii accesul la informatii clasificate in conditii net superioare decat apararii, iar pe de alta parte, se conditioneaza accesul la informatii clasificate de solicitarea motivata a emitentului clasificarii, sunt neconforme dispozitiilor de rang constitutional cuprinse in:- art. 15 alin. 1 din Constitutie privind garantarea beneficiului de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie,- art. 11 alin. 2 coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constitutie, referitor la prevederile legale internationale ce fac parte din ordinea de drept interna, printre care si art. 6 parag. 1 din Conventia E.D.O, privind dreptul la un proces echitabil (in componenta sa privind egalitatea de arme intre acuzare si aparare);- art. 16 alin. 1 din Constitutie, privind egalitatea in fata legii,- art. 21 alin. 1, 2 si 3 din Constitutie, privitor la lipsa ingradirilor legale de exercitare a accesului la justitie si dreptul la un proces echitabil,- art. 24 alin. 1 din Constitutie, referitor la garantarea dreptului la aparare,- art. 124 alin. 2 din Constitutie, referitor la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei. (...)In urma modificarilor legislative aduse prin prin art.51 pct.1 si pct.2 din Legea nr.255/2013, a fost modificat alin.(4) al art.7 si a fost introdus alin.(5) la art.7 din Legea nr.182/2002. Potrivit acestor noi prevederi legale, in cazul Presedintelui Romaniei, prim ministrului, ministrilor, deputatilor, senatorilor, judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, accesul la informatii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, este garantat, sub conditia validarii alegerii sau numirii si a depunerii juramantului.Ca atare, pe cale de exceptare expresa, avocatii care intra in contact cu informatii clasificate in exercitarea profesiei sunt in continuare supusi verificarilor de securitate prevazute de art. 7 alin. 1 din Legea 182/2002 si HG 585/2002, verificari cu caracter profund intruziv in viata privata.Corelativ insa, procurorii care doresc sa foloseasca asemenea informatii in defavoarea acuzatului, o pot face fara a se supune acelorasi conditionari. Asadar, apararea este intr-o pozitie net inferioara acuzarii, fara a beneficia de posibilitati reale de restabilire a echilibrului de arme.Pe de alta parte, declasificarea este grevata de vointa unui factor extern procedurii judiciare penale in desfasurare, respectiv cea a emitentului respectivei clasificari.Ca atare, indiferent daca instanta solicita declasificarea, aceasta poate fi refuzata de catre o autoritate administrativa, fara a exista un real control jurisdictional a acestei masuri. Valenta de neconstitutionalitate intervine asadar, in ipoteza in care o activitate proprie domeniului realizarii justitiei este conditionata de vointe externe acestui sistem”.Prezentam procedura de obtinere a accesului la secrete de stat, asa cum apare ea aici, pe site-ul ORNISS:„Verificarea personaluluiCertificatul de securitate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 12) sau autorizatia de acces la informatii clasificate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 13) se elibereaza numai in baza avizelor acordate de autoritatea desemnata de securitate (ADS) in urma verificarilor efectuate asupra persoanei in cauza, cu acordul scris al acesteia. Persoana pentru care se solicita acordarea accesului la informatii secrete de stat isi exprima acordul privind efectuarea acestor verificari printr-o declaratie scrisa, data in prezenta functionarului de securitate odata cu predarea formularului tip completat corespunzator nivelului de clasificare a informatiilor respective (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17).Acordarea certificatului de securitate sau a autorizatiei de acces la informatii clasificate, potrivit nivelului de secretizare, este conditionata de avizul autoritatii desemnate de securitate si de decizia ORNISS, comunicata institutiei solicitante.In vederea eliberarii certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces conducatorul unitatii solicita ORNISS in scris (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 14) efectuarea verificarilor de securitate asupra persoanelor care urmeaza sa aiba acces la informatii secrete de stat.Solicitarile privind efectuarea verificarilor de securitate in vederea avizarii eliberarii certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii secrete de stat se vor face in functie de nivelul de secretizare al informatiilor la care persoanele urmeaza sa obtina acces in virtutea sarcinilor de serviciu. Categoriile de persoane, in functie de nivelul de secretizare al informatiilor, sunt prezentate in continuare.1. Pentru asigurarea accesului la informatii clasificate SECRET vor fi avute in vedere persoane care:a) in exercitarea atributiilor profesionale lucreaza cu date si informatii de nivel secret;b) fac parte din personalul de executie sau administrativ si, in virtutea acestui fapt, pot intra in contact cu date si informatii de acest nivel;c) este de presupus ca vor lucra cu date si informatii de nivel secret, datorita functiei pe care o detin;d) se presupune ca nu pot avansa profesional in functie, daca nu au acces la astfel de informatii.2. Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii clasificate STRICT SECRET se efectueaza verificari asupra persoanelor care:a) in exercitarea atributiilor profesionale lucreaza cu date si informatii de nivel strict secret;b) fac parte din personalul de executie sau administrativ si, in virtutea acestui fapt, pot intra in contact cu date si informatii de acest nivel;c) este de presupus ca vor lucra cu date si informatii de nivel strict secret, datorita functiei pe care o detin;d) se presupune ca nu pot avansa profesional in functie, daca nu au acces la astfel de informatii.3. Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii clasificate STRICT SECRETE DE IMPORTANTA DEOSEBITA se efectueaza verificari asupra persoanelor care:a) in exercitarea atributiilor profesionale lucreaza cu date si informatii de nivel strict secret de importanta deosebita;b) fac parte din personalul de executie sau administrativ si, in virtutea acestui fapt, pot intra in contact cu informatii de acest nivel.Solicitarea initierii procedurilor de verificare in vederea eliberarii certificatului de securitate/autorizatiei de acces la informatii secrete de stat va fi insotita de formularele tip (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17) potrivit nivelului de secretizare al informatiilor, completate de persoana in cauza, introduse in plic separat, sigilat.Structura/functionarul de securitate are obligatia sa puna la dispozitia persoanei selectionate formularele tip corespunzatoare nivelului de acces pentru care se solicita eliberarea certificatului de securitate/autorizatiei de acces si sa acorde asistenta in vederea completarii acestora.La primirea solicitarii, ORNISS are obligatia de a transmite, in termen de 7 zile lucratoare, ADS competente cererea tip de incepere a procedurii de verificare (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 19), la care va anexa plicul sigilat cu formularele tip completate.Dupa primirea formularelor, institutia abilitata va efectua verificarile in termenele prevazute de lege.In functie de nivelul de secretizare a informatiilor pentru care se solicita avizul de securitate, termenele de prezentare a raspunsului de catre institutiile abilitate sa efectueze verificarile de securitate sunt:a) pentru acces la informatii strict secrete de importanta deosebita - 90 de zile lucratoare;b) pentru acces la informatii strict secrete - 60 de zile lucratoare;c) pentru acces la informatii secrete - 30 de zile lucratoare...

copyright © 2021 mesagerul.ro