BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

MOTIVARE ANTI-DISCRIMINARE – Sentinta TMB de suspendare a deciziei Universitatii Bucuresti de blocare a accesului fizic la examene pentru studentii nevaccinati: „Vaccinarea anticovid n-a fost niciodata prezentata ca influentand rata de infectare, ci ca mijloc de atenuare a efectelor grave ale bolii... Universitatea, prezentata drept tribuna de promovare a democratiei si libertatii si reduta de aparare a statului de drept, n-a fundamentat stiintific decizia ce ingradeste dreptul la invatatura” MOTIVARE ANTI-DISCRIMINARE – Sentinta TMB de suspendare a deciziei Universitatii Bucuresti de blocare a accesului fizic la examene pentru studentii nevaccinati: „Vaccinarea anticovid n-a fost niciodata prezentata ca influentand rata de infectare, ci ca mi

MOTIVARE ANTI-DISCRIMINARE – Sentinta TMB de suspendare a deciziei Universitatii Bucuresti de blocare a accesului fizic la examene pentru studentii nevaccinati: „Vaccinarea anticovid n-a fost niciodata prezentata ca influentand rata de infectare, ci ca mijloc de atenuare a efectelor grave ale bolii... Universitatea, prezentata drept tribuna de promovare a democratiei si libertatii si reduta de aparare a statului de drept, n-a fundamentat stiintific decizia ce ingradeste dreptul la invatatura” MOTIVARE ANTI-DISCRIMINARE – Sentinta TMB de suspendare a deciziei Universitatii Bucuresti de blocare a accesului fizic la examene pentru studentii nevaccinati: „Vaccinarea anticovid n-a fost niciodata prezentata ca influentand rata de infectare, ci ca mi

Universitatea Bucuresti ar fi trebuit sa-si ia in serios rolul de „prima tribuna de promovare a democratiei si libertatii si ultima reduta de aparare a valorilor si principiilor statului de drept” si sa nu se dedea la ingradirea abuziva a dreptului la invatatura – drept protejat de insasi Constitutia Romaniei.Cel care a admonestat astfel institutia de invatamant superior este judecatorul Petrica Erebacan de la Tribunalul Bucuresti. Miercuri, 19 ianuarie 2022, magistratul a admis actiunea a sapte studenti – aparati de catre avocata Ana Corina Sacrieru (foto) – si a suspendat Decizia din 16 decembrie 2021, prin care Consiliul de Administratie al UniBuc a hotarat sa le permita accesul in salile de examene doar studentilor cu certificat digital (de vaccinare) sau cu teste negative rapide, vechi de maximum 24 de ore (click aici pentru a citi).Citatul de la inceputul articolului apare intr-o analiza SWOT a Universitatii Bucuresti, invocata de catre magistratul TMB in motivarea sentintei nr. 160/2022 din dosarul nr. 37754/3/2021. Tot acolo, judecatorul Erebacan subliniaza ca nu exista niciun studiu care sa dovedeasca faptul ca vreunul dintre vaccinurile impotriva Covid ar opri transmiterea coronavirusului. Dimpotriva: cercetarile aparute pana acum avertizeaza asupra riscurilor grave ale acestor vaccinuri asupra sanatatii – de exemplu, prin aparitia unor afectiuni cardiovasculare, unele chiar letale.Foarte important este si faptul ca – dupa cum universitatea insasi recunoaste – institutia de invatamant superior nu are suficienti bani incat sa asigure testarea gratuita anti-Covid, fapt ce pune o povara financiara nejustificata pe umerii studentilor, mai explica magistratul.Iata principalul pasaj din motivarea sentintei:„Asupra cererii de suspendare, solicitata in temeiul art.15 din legea 554/2004, instanta retine:Actul administrativ se bucura de prezumtia de legalitate, care, la randul sau, se bazeaza pe prezumtiile autenticitatii si veridicitatii, fiind el insusi titlu executoriu.In procesul executarii din oficiu a actelor administrative trebuie asigurat insa un anumit echilibru, precum si anumite garantii de echitate pentru particulari, intrucat actiunile autoritatilor publice nu pot fi discretionare, iar legea trebuie sa furnizeze individului o protectie adecvata impotriva arbitrariului.Tocmai de aceea suspendarea executarii actelor administrative trebuie considerata ca fiind, in realitate, un eficient instrument procedural aflat la indemana autoritatii emitente sau a instantei de judecata pentru a sigura respectarea principiului legalitatii, fiind echitabil ca atat timp cat autoritatea publica sau judecatorul se afla in proces de evaluare, acestea sa nu-si produca efectele asupra celor vizati.In considerarea celor doua principii incidente in materie – al legalitatii actului si al executarii acestuia din oficiu –, suspendarea executarii constituie o situatie de exceptie, aceasta putand fi dispusa numai in cazurile si in conditiile expres prevazute de lege.In solutionarea cauzei devin incidente prevederile art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ:Art. 14 (Suspendarea executarii actului)(1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendareaexecutarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond. In cazul in care persoana vatamata nu introduce actiunea in anularea actului in termen de 60 de zile, suspendarea inceteaza de drept si fara nicio formalitate.(2) Instanta solutioneaza cererea de suspendare, de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor. Procedura prevazuta la art. 200 si 201 din Codul de procedura civila nu este aplicabila. Intampinarea este obligatorie si se depune la dosarul cauzei cu cel putin 3 zile inainte de termenul de judecata. Reclamantul va lua cunostinta de continutul intampinarii de la dosarul cauzei. Instanta poate acorda un nou termen de judecata in cazul in care reclamantul solicita amanarea pentru a lua cunostinta de continutul intampinarii.(3) Cand in cauza este un interes public major, de natura a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusa si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.(4) Hotararea prin care se pronunta suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.(5) In ipoteza in care se emite un nou act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat de catre instanta, acesta este suspendat de drept. In acest caz nu este obligatorie plangerea prealabila.(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive.(7) Suspendarea executarii actului administrativ are ca efect incetarea oricarei forme de executare, pana la expirarea duratei suspendarii.Principiul legalitatii actelor administrative presupune atat ca autoritatile administrative sa nu incalce legea, cat si ca toate deciziile lor sa se intemeieze pe lege. El impune, in egala masura, ca respectarea acestor exigente de catre autoritati sa fie in mod efectiv asigurata.Suspendarea prin hotarare judecatoreasca a executarii actului administrativ reprezinta o exceptie de la regula executarii din oficiu a actului administrativ si poate fi dispusa in conditiile prevazute expres de lege.Suspendarea executarii actului administrativ este o operatiune de intrerupere temporara a efectelor unui act administrativ, care intervine la cererea partii interesate sau din oficiu, atunci cand legea o prevede.Avand in vedere forta executorie a actului administrativ, suspendarea este o masura de exceptie, cu caracter vremelnic, instituita pentru protectia provizorie a drepturilor si intereselor legitime ale destinatarului actului sau ale tertilor lezati, masura care se justifica numai daca actul administrativ contine dispozitii a caror indeplinire ar produce consecinte greu sau imposibil de inlaturat in ipoteza in care acesta ar fi ulterior anulat prin hotarare judecatoreasca.Masura suspendarii are caracter de protectie impotriva eventualelor abuzuri sau excesului de putere pe care il pot savarsi autoritatile in raport cu particularii.Articolul 14 din Legea nr. 554/2004 reglementeaza un caz de suspendare la cerere, dispusa de instanta de judecata pe parcursul etapei procedurii prealabile administrative (recursul gratios sau recursul ierarhic).Suspendarea executarii actului administrativ poate fi dispusa numai cu indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de lege:1. existenta unui caz bine justificat si2. necesitatea prevenirii unei pagube iminente.Acestor doua conditii li se adauga o a treia, de ordin procedural, dedusa din interpretarea logica a prevederii analizate – si anume conditia ca3. reclamantul sa faca dovada declansarii procedurii prealabile administrative impotriva actului administrativ a carui suspendare o solicita, conform regulilor generale cuprinse in art. 7 din Legea nr. 554/2004 sau in temeiul unor norme speciale, derogatorii, dupa caz.Existenta unui caz bine justificat poate fi retinuta daca din imprejurarile cauzei rezulta o indoiala puternica si evidenta asupra prezumtiei de legalitate care constituie unul dintre fundamentele caracterului executoriu al actelor administrative.Nu este suficient ca reclamantul sa afirme existenta unor motive de nelegalitate, ci trebuie sa ofere unele elemente probatorii care, fara o cercetare aprofundata, sa permita formarea unui dubiu (serios) asupra legalitatii actului, un stadiu incipient al convingerii ca, in final, este posibil ca prezumtia de legalitate sa fie rasturnata.Indiciile de nelegalitate pot viza incalcari atat ale normelor de drept procedural, cat si ale normelor de drept material, esential fiind ca acestea sa fie evidente, sa poata fi identificate cu usurinta, la nivelul aparentelor.Aplicand la circumstantele de fapt ale cauzei aceste principii derivate din textul de lege, Tribunalul constata ca se justifica suspendarea executarii deciziei in discutie, deoarece:In raport de inscrisurile administrate in cauza, Tribunalul a retinut ca reclamantii au facut dovada introducerii pe rolul instantei a actiunii in anularea actului administrativ atacat (fila 18). Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 34374/3/2021, completata la data de 30.12.2021 reclamantii, in contradictoriu cu universitatea parata, au solicitat anularea Deciziei Biroului Executiv al Consiliului de Administratie din 16.12.2021 referitoare la accesul studentilor in spatiul de invatamant pentru sustinerea examenelor in format fizic.Tribunalul constata relevata existenta unui caz bine justificat in intelesul legii fata de imprejurarea ca Decizia Biroului Executiv al Consiliului de Administratie din 16.12.2021 implica, in esenta sa, ingradirea exercitarii unui drept fundamental, dreptul la educatieArgumentul autonomiei universitare invocat de universitatea parata nu poate fi retinut de catre instanta, intrucat, asa cum s-a retinut in considerentele Sentintei nr. 212/2021 a Curtii de Apel Bucuresti, faptul de a impune fie si o singura conditie, indiferent cat de justificata ar parea aceasta, pentru exercitarea unui drept fundamental, constituie in realitate o negare a acestuia .In ceea ce priveste cadrul normativ pe care universitatea parata si-a fundamentat emiterea Deciziei din 16 decembrie 2021, respectiv HG 1090/2021, HG 1183/2021, HG 1242/2021, precum si Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 91/2021, este de observat ca actele normative pe care parata si-a intemeiat emiterea actului sau administrativ au fost anulate de catre instantele de contencios administrativ, hotararile de anulare nefiind inca definitive.Astfel, prin Sentinta nr. 98/09.12.2021 pronuntata de Curtea de Apel Suceava in dosarul nr. 587/39/2021, a fost anulata HG nr. 1090/06.10.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Prin Sentinta nr. 2/05.01.2022, pronuntata de Curtea de Apel Cluj in dosarul nr. 888/33/202..

copyright © 2024 mesagerul.ro