Mesagerul.ro

CNAIR a semnat contractele pentru elaborarea Studiilor de Fezabil

CNAIR a semnat contractele pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate aferente loturilor 2 (Bistrița – Vatra Dornei) și 3 (Vatra Dornei – Suceava) necesare construcției Drumului de mare viteză Baia Mare – Suceava

CNAIR a semnat contractele pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate aferente loturilor 2 (Bistrița – Vatra Dornei) și 3 (Vatra Dornei – Suceava) necesare construcției Drumului de mare viteză Baia Mare – Suceava

Comunicat de presă
10.03.2021
CNAIR a semnat contractele pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate aferente loturilor 2 (Bistrița – Vatra Dornei) și 3 (Vatra Dornei – Suceava) necesare construcției Drumului de mare viteză Baia Mare – Suceava

Miercuri, 10.03.2021, CNAIR a semnat contractele având ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteză Baia Mare - Suceava: LOT 2, Bistrița – Vatra Dornei și Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteză Baia Mare - Suceava: LOT 3, Vatra Dornei – Suceava.

Ofertantul declarat câștigător pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent lotului 2, Bistrița – Vatra Dornei este S.C. EXPLAN S.R.L., valoarea contractului fiind de 15.793.026,12 lei fără TVA.

Studiul de Fezabilitate pentru lotul 3, Vatra Dornei – Suceava, va fi elaborat de ASOCIEREA S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A., valoare contractului fiind de 14.475.000,00 lei fără TVA.

Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.
Prestatorii trebuie să asigure, conform contractelor, următoarele servicii:

• Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
• Întocmirea documentației suport și asistența acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;
• Pregătirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și Asistența tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 18 luni de la data de începere a fiecărui contract.

copyright © 2022 mesagerul.ro