Mesagerul.ro

Federațiile naționale, o problemă pentru Ministerul Tineretului și Sportului?!

Federațiile naționale, o problemă pentru Ministerul Tineretului și Sportului?!

În data de 20 august a fost lansat în spațiul public de către Ministerul Tineretului și Sportului, ”Consiliu Național pentru Tineret”. Promovată ca fiind o structură care își propune să consulte toți tinerii și toate organizațiile non-guvernamentale din țară, am fost neplăcut surprinși să observăm în ordinul 971 din 20.08.2020 că dintre posibilii reprezentanți ai CNPT-ului au fost eliminate ”organizațiile neguvernamentale de/pentru tineret reprezentative la nivel național”, structuri care în varianta inițială a ordinului, propusă dezbaterii se aflau chiar la punctul ”a)”, cum de altfel ar fi și firesc. Dat fiind faptul că am trimis mai multe adrese către MTS prin care solicităm să nu birocratizeze procesul de consultare al tinerilor și să își îndrepte atenția către probleme care sunt cu adevărat importante pentru tinerii din România, considerăm că gestul de excludere al federațiilor naționale de tineret este un semn de atitudine ostilă, acest lucru neavând nicio justificare logică sau de ordin juridic. Acest lucru este susținut și de faptul că ”federațiile/asociațiilor studențești reprezentative la nivel național” sau ”federațiile de tineret organizate la nivel județean” au în continuare locuri distincte pe care pot aplica în cadrul acestui for de consultare, federațiile de tineret naționale fiind singura structură exclusă.

De asemenea, nu putem să nu observăm cum printr-un articol foarte vag și interpretabil, cum este articolul 21 unele organizații își pot asuma locuri de drept în cadrul acestui for ce se dorește a fi unul de consultare al tinerilor. Practic ”vom demara procedurile de aplicare și selecție”, dar acest lucru este valabil doar pentru cine consideră reprezentanții MTS că trebuie să treacă prin procesul de selecție, nu pentru toată lumea.

”Art. 21. Pe lângă organizațiile membre prevăzute la Art. 20, în Plen va fi alocat câte un loc pentru structurile reprezentative de tineret de la nivelul fiecărui județ, respectiv a municipiului București. Aceste locuri pot fi ocupate de către Fundațiile Județene pentru Tineret/Fundația pentru Tineret a Municipiului București sau Federațiile de Tineret Județene, în funcție de numărul structurilor afiliate la momentul selecție”.

Un alt aspect care ne-a atras atenția este reprezentat de componența comisiei cu numărul 2 ”Cercetare și educație”, acolo unde printr-un criteriu discriminatoriu este limitat accesul pentru majoritatea federațiilor naționale studențești care împreună reunesc sute de organizații.  

Solicităm pe această cale din nou Ministerului Tineretului și Sportului să realizeze cu celeritate modificările necesare prin care să adauge ”organizațiile neguvernamentale de/pentru tineret reprezentative la nivel național”, să elimine criteriile discriminatorii, iar pentru echitatea ”procesului de aderare și selecție” să retragă de îndată locurile ”de drept” sau ”speciale” acordate unor organizații controversate și să se preocupe de problemele cu adevărat stringente ale sectorului de tineret, dintre care enumerăm:

  •       Realizarea demersurilor necesare privind adoptarea de urgență a Legii Tineretului, blocată în Parlament;
  •       Urgentarea identificării soluțiilor optime privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București;
  •       Realizarea strategiei pe tineret și alinierea ei la noile realități;
  •       Integrarea temelor de interes european în rândul tinerilor, cum este de exemplu Pactul Verde European (”Green Deal”);
  •       Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin intermediul mecanismului financiar post-2020;
  •       Realizarea unui audit intern la DJST/DSTMB pentru a vedea dacă există capacitatea de a organiza Concursul Local de Proiecte, așa cum a fost propus acesta de către MTS;
  •  Rezolvarea problemelor de patrimoniu privind intabularea (unde este cazul) și finanțarea corespunzătoare a centrelor de tineret;

Forumul Tinerilor din România reprezintă 155 de organizații de tineret din țară prin intermediul cărora sunt promovate valori ca: participare, egalitate, respect pentru diversitate și minorități, recunoaștere, nediscriminare și inovație. Scopul acesteia este de a reprezenta tinerii din România și totodată de a-i încuraja, susține și implica în activități și proiecte prin intermediul cărora să-și atingă potențialul maxim.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, care reunește 111 organizații membre în peste 30 de universități din țară. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi municipalități şi universități.

copyright © 2024 mesagerul.ro