BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

In 1648 a fost scos de sub tipar Noul Testament de la Bălgrad

In 1648 a fost scos de sub tipar Noul Testament de la Bălgrad

In 1648 a fost scos de sub tipar Noul Testament de la Bălgrad - prima traducere integrală în limba română, sub coordonarea mitropolitului Simion Ştefan.

In anul 1988, cand am fost hirotonit preot, am primit in dar Noul Testament al lui Simeon Stefan, reeditat la 340 de ani de către episcopia Alba Iuliei, in acelasi format, într-o editie jubiliara! Cartea de capatai a crestinilor !

Noul Testament de la Alba Iulia (1648), alături de Cazania lui Varlaam (1643), aparuta cinci ani mai devreme la Iasi, au deschis porţile, ferecate până atunci, ale limbii noastre scrise, pe care s-a clădit, în secolele viitoare, limba română literară.

Iată ce scria Simion Ştefan în Predoslovie (prefaţă):

„Bine ştim că cuvintele trebue să fie ca banii, că banii aceia sunt buni carii îmblă în toate ţările, aşea şi cuvintele acealea sunt bune carele le înţeleg toţi”.

Predoslovia se încheie cu binecunoscuta figură de stil a epocii (întâlnită şi în Pravila de la Govora – 1641), pe care o utilizau scriitorii de atunci:

„Socoteşte, cititorule, în ciastă carte, pentru că n-au scrisă îngerii din ceriu, ci au scrisă mână păcătoasă, din ţărână făcută”.

„Noul Testament de la Bălgrad”, face din carturarul Simion Ştefan (mitropolit al Transilvaniei între anii 1643-1656) o mare personalitate a istoriei culturii româneşti şi bisericeşti. Pentru faptele sale sfinte, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat, in anul 2011, fiind praznuit pe 24 aprilie.

Autor: Pr. Florin Tuscanu

Sursa Facebook

copyright © 2024 mesagerul.ro