BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Robirea, de Ieromonah Savatie Baștovoi

Robirea, de Ieromonah Savatie Baștovoi

Viața lumii de azi s-a transformat într-o necontenită luptă pentru atenție. Fără să realizăm, devenim robii celui care ne captează atenția. Lumea nu obosește să inventeze noi mijloace și tehnologii de captare a atenției.

De-a lungul istoriei, asceții și filozofii au crezut că principala cauză a risipirii sufletești sînt propriile gînduri pe care inima le naște la nesfîrșit, dar iată că astăzi sursa risipirii se află în afara noastră și gîndurile și dorințele străine intră în noi, umplînd toate colțurile sufletului și făcînd imposibilă propria gîndire.

Cum s-a transformat mintea dintr-un generator de gînduri într-un aspirator de zgomote? Cea mai strălucită minte devine nelucrătoare atunci cînd își pierde atenția sau este atrasă spre o țintă falsă.

Tot răul începe în minte și cine stăpînește mintea stăpîntește omul întreg. Omul este mintea sa - singurul lucru care ne deosebește de animale este capacitatea de a gîndi împotriva aparențelor și a atracțiilor imediate. "Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta", a zis Hristos. Unde este comoara ta? Acolo unde este mintea ta, acolo este comoara ta.

Căderea minții, care se face prin robirea atenției, este mai gravă decît abaterile inimii, căci inima este atrasă prin patimi, pe cînd mintea este subjugată prin alegere, fără vreo nevoie naturală.

Acolo unde a fost biruită mintea, omul întreg este biruit și toată voința și toate mădularele lui vor fi atrase spre rău, după chipul celui care i-a robit mintea.

Robirea începe cu o simplă captare a atenției. Înainte ca șarpele să-i poată spune Evei toate cele despre pom, el mai întîi i-a captat atenția.

copyright © 2024 mesagerul.ro