Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 Cu sistemul sanitar cople?it, Cehia cere altor ??ri s?-i preia p

Cu sistemul sanitar cople?it, Cehia cere altor ??ri s?-i preia p

Cehia a cerut vineri Germaniei, Elve?iei ?i Poloniei s? preia zeci de pacien?i COVID-19, ntruct n spitalele sale situa?ia a ajuns ntr-un punct critic, relateaz? Reuters.

Cehia a cerut vineri Germaniei, Elve?iei ?i Poloniei s? preia zeci de pacien?i COVID-19, întrucât în spitalele sale situa?ia a ajuns într-un punct critic, relateaz? Reuters. ''Num?rul mare al noilor pacien?i infecta?i a sporit presiunea asupra sistemului sanitar, iar num?rul pacien?ilor care necesit? spitalizare cre?te'', explic? Ministerul ceh al S?n?t??ii. Vineri diminea?? erau spitaliza?i 8.153 de pacien?i COVID-19, dintre care 1.735 la ATI. Pe ansamblul Cehiei, 13% din capacitatea de la ATI este liber?, iar în capitala Praga, numai 5%. ''În unele regiuni spitalele ?i-au epuizat capacitatea ?i nu mai pot oferi îngrijiri adecvate sau s? primeasc? noi pacien?i'', a declarat ministrul ceh al s?n?t??ii, Jan Blatny. ?i Slovacia vecin? a transferat în str?in?tate s?pt?mâna aceasta primii bolnavi, spitalele sale fiind pline cu pacien?i COVID-19. Guvernul ceh a instituit începând din 1 martie un lockdown sever. Premierul Andrej Babis ?i-a avertizat concet??enii c? anul acesta Pa?tele (catolic, 4 aprilie) va fi s?rb?torit la fel ca anul trecut, adic? f?r? a ie?i din case. O alt? m?sur? decis? este c? toate companiile care au între 50 ?i 249 de angaja?i vor fi obligate s?-?i testeze s?pt?mânal angaja?ii, ac?iune subven?ionat? de guvern ?i la care se va recurge pentru a men?ine func?ional? economia acestei ??ri care în prezent are cea mai ridicat? rat? a noilor cazuri de COVID-19 între statele UE, respectiv 1.395 de noi infect?ri la 100.000 de locuitori în ultimele dou? s?pt?mâni. Pentru companiile cu mai mult de 250 de angaja?i m?sura test?rii lor este deja aplicat? de miercuri. (Agerpres)

copyright © 2021 mesagerul.ro