Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 Datoria public? a ajuns la 44,4% din PIB n noiembrie. Cea mai m

Datoria public? a ajuns la 44,4% din PIB n noiembrie. Cea mai m

Datoria public? a ajuns la 44,4% din PIB, n noiembrie, conform datelor Ministerului Finan?elor Publice. Asta reprezint? 463,9 miliarde lei, din care 96,4% este pe termen mediu ?i lung.

Datoria public? a ajuns la 44,4% din PIB, în noiembrie, conform datelor Ministerului Finan?elor Publice. Asta reprezint? 463,9 miliarde lei, din care 96,4% este pe termen mediu ?i lung. Conform Legii responsabilit??ii fiscal-bugetare, dup? ce datoria va dep??i 45% din PIB, dar se va situa sub 50%, Ministerul Finan?elor Publice va trebui s? prezinte Guvernului un raport privind justificarea cre?terii datoriei ?i s? prezinte propuneri pentru men?inerea acestui indicator la un nivel sustenabil. Probabil în acel raport vor fi men?ionate m?surile economice anti-covid. Cel mai probabil, dup? ce vor sosi datele pe decembrie 2020, vom vedea o datorie public? de peste 45%. Având în vedere c? anul viitor se va lua în considerare un deficit de circa 7% din PIB, datoria public? va dep??i 50% din PIB. La acel prag legea spune c? Guvernul prezint? public ?i aplic? în cel mai scurt timp un program pentru reducerea ponderii datoriei publice în produsul intern brut. Programul cuprinde ?i m?suri care determin? înghe?area cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public. Acest lucru trebuie realizat prin lege ?i trebuie s? se asigure aplicabilitatea m?surilor într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul urm?tor celui în care s-a constatat dep??irea procentului de datorie public?.

copyright © 2021 mesagerul.ro