Mesagerul.ro

 Înainte de alegeri, Primăria Sectorului 5 vrea să încheie un nou acord-cadru de până la 950 milioane lei, pe 4 ani, pentru întreținerea și modernizarea spațiilor publice. O altă licitație de 820 milioane lei, în derulare pentru spațiile verzi

Înainte de alegeri, Primăria Sectorului 5 vrea să încheie un nou acord-cadru de până la 950 milioane lei, pe 4 ani, pentru întreținerea și modernizarea spațiilor publice. O altă licitație de 820 milioane lei, în derulare pentru spațiile verzi

Chiar înainte de alegerile locale, Primăria Sectorului 5, condusă de PSD-istul Daniel Florea, vrea să încheie un acord-cadru de până la 950 milioane lei, pe 4 ani, pentru întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor publice, potrivit unui anunț public
Chiar înainte de alegerile locale, Primăria Sectorului 5, condusă de PSD-istul Daniel Florea, vrea să încheie un acord-cadru de până la 950 milioane lei, pe 4 ani, pentru întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor publice, potrivit unui anunț publicat în sistemul electronic de achiziții publice. Acesta include amenajarea spațiilor verzi, montarea de sisteme de irigații, achiziția de banci, coșuri de gunoi, plante, stâlpi de iluminat etc. Acordul-cadru ar urma să se defsășoare pe 4 ani, valoarea estimată fiind de minim 30 milioane lei și maxim 952 milioane lei. Primăria Sectorului 5 mai are în desfășurare o licitație pentru un acord-cadru de până la 820 milioane lei pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din sector, cele două contracte având până la un punct același obiect, respectiv amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de joacă. Sumele sunt uriașe pentru bugetul Primăriei Sectorului 5, circa 1,3 miliarde lei în 2019. Potrivit caietului de sarcini, acordul-cadru de până la 950 milioane lei va fi încheiat pentru: - servicii / operaţiuni de salubrizare si intretinere a spatiilor verzi, locuri de joaca, parcuri, zone verzi amenajate; - servicii privind mobilierul urban si operaţiuni conexe, inclusiv ccle care neccsita utilaje specializate / forta de munca ; - servicii / operaţiuni privind sistemele de irigaţii si / sau componente ale acestora; - servicii / operaţiuni privind instalatiile de iluminat si / sau componente alea acestora ; - servicii / operaţiuni de reparare , amenajare / reamenajarc a drumurilor / aleilor de acces, pavajelor, platformclor ( betonate ) si a altor clemente de design arhitectural; - plantare material dendrologic. ”Ca urmare a degradării spaţillor verzi, ne dorim recondiţionarea acestor spaţii, dându-le o dimensiune calitativă, în spiritul Convenţiei Europene a Peisajului (2001). Astfel, în cadrul acestor servicii, spaţiul verde va fi redefinit ca o structură urbană indepedentă, accesibilă publicului larg, în care va predomina prezenţa vegetaţiei, dezvoltată natural şi/sau plantată de om, prevăzută cu dotări şi echipamente care permit desfăşurarea unei game largi de activităţi pentru petrecerea timpului liber, recreere formală şi/sau informală, odihnă, joc, sport, etc. pentru o paletă variată de utilizatori - diferenţiaţi atât din punct de vedere al vârstelor, cât şi a apartenenţei sociale, genului, intereselor, capacitaţilor /dizabilitaţilor fizice etc. În spiritul dezvoltării durabile, proiectul contribuie la identificarea potențialului acestui sector și la valorificarea acestuia, contribuind astfel la dezvoltarca economică (implicit, socială a orașului) care este în directă dependență cu dezvoltarea turismului. În contextul actual al sectorului nostru, diversificarea ofertei de petrece a timpului în aer liber este un demers de mare imponanță”, se arată în caietul de sarcini. Terenurile care vor fi incluse în acordul-cadru fac parte din domeniul public şi privat al sectorului 5 și sunt în principal deteriorate, potrivit sursei citate: - locurile de joacă pentru copii; - zonele de agrement; - dotările specifice s pentru desfășurarea normală a activităţilor de recrecre - grupuri sanitare, alei, mobilier urban; -vegetaţia existentă. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 11 decembrie. Licitație în desfășurare pentru un alt acord-cadru de 820 milioane lei La începutul lunii octombrie, Primăria Sectorului 5 a lansat în sistemul electronic de achiziții publice licitația pentru încheierea unui acord-cadru de până la 820 milioane lei pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din sector. Este vorba despre un acord- cadru, pe 4 ani, ce va împărți în 3 loturi, unul pentru parcuri, spații verzi și locuri de joacă, unul pentru peluze, squaruri și aliniamente stradel și unul pentru grădinile blocurilor. Acordul-cadru vizează lucrări de proiectare, asistență tehnică și execuție și este împărțit astfel: Lotul 1 - PARCURI ȘI SPAȚIU VERDE- LOCURI DE JOACĂ ȘI AGREMENT - 651.537 m2; valoare estimată - 3.557.250 lei fără TVA și 422.431.094 lei fără TVA; Lot 2 - PELUZE, SQUARURI, ALINIAMENTE - 227.065 m2; valoare estimată - 3.884.802 lei fără TVA și 177.038.344 lei fără TVA; LOT 3 - GRĂDINI BLOCURI 580.759 m; valoare estimată - 3.061.700 lei fără TVA și 221.469.373 lei fără TVA; ”Valoarea estimată acord-cadru Lot 1, Lot 2 și Lot 3 este cuprinsă în intervalul : 10.503.752,25 lei fără TVA și 820.938.812,10 lei fără TVA, detaliat astfel: Pentru lotul 1 intervalul 3.557.250,00 lei fără TVA și 422.431.094,08 lei fără TVA, detaliat astfel: servicii de realizare a proiectului tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, intervalul 106.717,50 lei fără TVA și 12.672.932,82 lei fără TVA -execuție lucrări – intervalul 3.450.532,50 lei fara TVA și 409.758.161,25 leifara TVA. Pentru lotul 2 intervalul 3.884.802,25lei fara TVA și 177.038.344,95 lei fara TVA, detaliat astfel: -servicii de realizare a proiectului tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, intervalul 116.544,06 lei fără TVA și 5.311.150,35 lei fără TVA -execuție lucrări – intervalul 3.768.258,18 lei fără TVA și 171.727.194,50 lei fără TVA. Pentru lotul 3 intervalul 3.061.700,00 lei fără TVA și 221.469.373,07 lei fara TVA, detaliat astfel: -servicii de realizare a proiectului tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, intervalul 91.851,00 lei fara TVA si 6.644.081,19 lei fara TVA. -execuție lucrări – intervalul 2.969.849,00 lei fără TVA și 214.825.291,81 lei fara TVA”, se arată în sistemul electronic de achiziții publice. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost 8 noiembrie 2019. ”Terenurile identificate în cadrul celor 3 loturi, fac parte din domeniul public şi privat al sectorului 5. Spatiile verzi existente în sectorul 5 sunt degradate şi insuficiente. Atfel: lipesc locurile de joacă pentru copii, în imediata apropiere a blocurilor; lipsesc zone de agrement; lipsesc facilitățile specifice pentru desfăurarea normală a activităţilor de recreere (grupuri sanitare, alei, mobilier urban etc). Vegetația existentă este dezvoltată haotic, unii arbori fiind la sfârşitul ciclului biologic sau într-o stare precară de sănătate”, se arată în caietul de sarcini. Potrivit sursei citate, diversificarea ofertei de petrece a timpului în aer liber este un demers de mare importanță. ”Ca urmare a lipsei spațiilor verzi amenajate, ne dorim reconfigurarea acestor spații, dându-le o dimensiune calitativă, în spiritul Convenţiei Europene a Peisajului (2001). Astfel, în cadrul acestei lucrări spaţiul verde va fi redefinit ca o structură urbană indepedentă, accesibilă publicului larg, în care va predomina prezența vegetaţiei, dezvoltată natural şi/sau plantată de om, prevăzută cu dotări şi echipamente care permit desfăşurarea unei game largi de activități pentru petrecerea timpului liber, recreere formală şi/sau informală, odihnă, joc, sport, etc pentru o paletă variată de utilizatori - diferenţiați atât din punct de vedere al vârstei, cât şi a apartenenţei sociale, genului, intereselor, capacităților/dizabilităţilor fizice etc. In spiritul dezvoltarii durabile, proiectul contribuie la identificarea potentialului acestui sector si la valorificarea acestuia, contribuind astfel la dezvoltarea economica (implicit, sociala a orasului) care este in directa dependenta cu dezvoltarea turismului. In contextul actual al sectorului nostru, diversificarea ofertei de petrece a timpului în aer liber este un demers de mare importanta”, se arată în caietul de sarcini.

copyright © 2020 mesagerul.ro