BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 Israelul suspend? zborurile interna?ionale, pentru a preveni sos

Israelul suspend? zborurile interna?ionale, pentru a preveni sos

Israelul va suspenda ţncepÔnd de luni traficul aerian interna?ional de pasageri, m?sur? luat? pentru a preveni intrarea ţn ?ar? a unor persoane infectate cu variantele mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 descoperite recent.

Israelul va suspenda începând de luni traficul aerian interna?ional de pasageri, m?sur? luat? pentru a preveni intrarea în ?ar? a unor persoane infectate cu variantele mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 descoperite recent. „Cu rare excep?ii, închidem ermetic spa?iul aerian pentru a preveni intrarea variantelor virusului ?i de asemenea pentru a asigura o avansare rapid? în campania noastr? de vaccinare”, a declarat premierul Benjamin Netanyahu într-un mesaj transmis public la începutul unei ?edin?e de guvern, potrivit agen?iei Reuters, citate de Agerpres. Suspendarea zborurilor intr? în vigoare luni, de la ora 22:00 GMT. De altfel, de la începutul pandemiei grani?ele Israelului au fost aproape complet închise pentru cet??enii str?ini, numai de?in?torilor de pa?apoarte israeliene fiindu-le permis? intrarea în ?ar?, ?i acestora cu m?suri de carantin?. Pe de alt? parte, tot duminic? guvernul premierului Netanyahu a decis extinderea campaniei de vaccinare ?i pentru adolescen?ii cu vârste între 16 ?i 18 ani, „pentru a permite revenirea lor rapid? la ?coal? ?i participarea în condi?ii normale la examene”, a declarat o purt?toare de cuvânt a Ministerului Educa?iei. Dar titularul acestui portofoliu, ministrul Yoav Galant, a declarat c? înc? este prea devreme pentru a spune dac? ?colile vor putea fi redeschise începând din februarie. Israelul desf??oar? cea mai rapid? campanie de vaccinare anti-Covid-19, fiind prima ?ar? care a reu?it s?-?i vaccineze cel pu?in cu prima doz? un sfert din popula?ie.

copyright © 2021 mesagerul.ro