Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 Prim?ria Capitalei despre scandalul Marie Curie ?i Rob?nescu: Sp

Prim?ria Capitalei despre scandalul Marie Curie ?i Rob?nescu: Sp

Orice unitate spitaliceasc? are obliga?ia s? asigure cte o sursa suplimentar? pentru fiecare agent termic, respectiv ap? cald? ?i c?ldur?, conform legii, a transmis, mar?i, Prim?ria Capitalei, ca reac?ie la informa?iile ap?rute n spa?iul public c?

Orice unitate spitaliceasc? are obliga?ia s? asigure câte o sursa suplimentar? pentru fiecare agent termic, respectiv ap? cald? ?i c?ldur?, conform legii, a transmis, mar?i, Prim?ria Capitalei, ca reac?ie la informa?iile ap?rute în spa?iul public c? dou? spitale pentru copii - Spitalul Marie Curie ?i Centrul de Recuperare Rob?nescu - au fost l?sate f?r? agent termic, în urma lucr?rilor RADET. "În zona Progresul din sectorul 4, RADET efectueaz? o lucrare important? de refacere a Magistralei CET Progresul, Magistrala ce alimenteaz? jum?tate din sectorul 4 ?i care are o vechime de 34 de ani. Dup? oprirea furniz?rii agentului termic de s?pt?mân? trecut?, au fost efectuate verific?ri suplimentare ale Magistralei si s-a constatat ca sunt ?i alte tronsoane afectate. Pentru a asigura continuitatea serviciului de alimentare cu energie termic?, s-a luat decizia de c?tre RADET de a întrerupe furnizarea de energie termic?, începând de luni, 18 noiembrie 2019, timp de 48 de ore, pentru a inlocui conducta afectata, operatiune absolut necesara pentru ca, în aceast? iarn?, s? nu mai existe avarii in zona", precizeaz? Prim?ria Capitalei. "În ceea ce priveste situatia unitatilor medicale din zona men?ionat? (Spitalul de Copii Marie Curie ?i Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Rob?nescu - n.red.)", Prim?ria Capitalei subliniaz? faptul c? "orice unitate spitaliceasc? are obliga?ia de a asigura câte o sursa suplimentar? pentru fiecare agent termic, respectiv ap? cald? ?i c?ldur?, conform Normativului NP -015-1997 privind proiectarea ?i verificarea construc?iilor spitalice?ti ?i a instala?iilor aferente acestora: 'În vederea asigur?rii continuit??ii în livrarea de energie termic? se vor lua m?surile corespunz?toare, astfel încât s? existe îns? o surs? suplimentar? pentru fiecare agent termic.' " Prim?ria Capitalei adaug? c? "reprezentantii RADET au informat, înc? din data de 15 noiembrie, conducerea Spitalului Clinic de Urgen?? pentru Copii Marie Curie din Bucure?ti de lucr?rile ce vor fi efectuate, astfel încât aceasta s? poata lua m?surile necesare, conform obliga?iilor legale ce ii revin". Cite?te ?i:Spitalele de copii Marie Curie ?i Rob?nescu, care au peste 400 de copii interna?i, r?mân din nou 48 de ore f?r? ap? cald? ?i c?ldur?, dup? ce s?pt?mâna trecut? au stat 3 zile f?r? ap? ?i c?ldur?Ministerul S?n?t??ii solicit? Prim?riei Capitalei rezolvarea de urgen?? a lipsei apei calde ?i c?ldurii la spitalele Marie Curie ?i Rob?nescu: Gabriela Firea a oferit promisiuni solide c? dup? 15 noiembrie nu vor mai fi problemeDou? spitale de copii din Bucure?ti, f?r? ap? cald? ?i cu calorifere aproape reci timp de 3 zile / Situa?ia s-a rezolvat vineri diminea??

copyright © 2021 mesagerul.ro