Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 Republica Moldova: Legea care conferea statut special limbii rus

Republica Moldova: Legea care conferea statut special limbii rus

Curtea Constitu?ional? de la Chi?in?u a declarat joi neconstitu?ional? Legea 234 cu privire la func?ionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, care conferea un statut special limbii ruse, relateaz? Agerpres citÔnd presa de peste Prut.

Curtea Constitu?ional? de la Chi?in?u a declarat joi neconstitu?ional? Legea 234 cu privire la func?ionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, care conferea un statut special limbii ruse, relateaz? Agerpres citând presa de peste Prut. Magistra?ii au adoptat hot?rârea dup? mai multe ore de deliber?ri, pre?edinta Cur?ii Constitu?ionale, Domnica Manole, declarând c? judec?torul Vladimir ?urcan (fost deputat socialist) a f?cut opinie separat?. „Hot?r?rea este definitiv? ?i nu poate fi supus? nici unei c?i de atac”, a subliniat Domnica Manole, citat? de Ziarul de Gard?. „În Republica Molodova con?inutul unei asemenea legi constituie o chestiune sensibil?. Curtea Constitu?ional? este în afara dezbaterilor politice. Subliniez c? orice hot?râre a Cur?ii Constitu?ionale trebuie analizat? prin prisma argumentelor pe care le ofer?: f?r? ur? ?i p?rtinire”, a men?ionat pre?edinta Cur?ii într-o conferin?? de pres? sus?inut? dup? anun?area deciziei. În analiza sesiz?rilor depuse, Curtea Constitu?ional? s-a raportat la art. 13 din Constitu?ia Republicii Moldova, a precizat ea. „Limbii ruse nu i se confer? statut aparte pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat Domnica Manole, f?când referire la rezultatele recens?mântului din 2014, când 77, 87 % din popula?ia Republicii Moldova a declarat c? vorbe?te limba român? ?i doar 9, 39% limba rus?. Conform datelor recens?mântului de atunci, 4,08 % din popula?ie a declarat c? vorbe?te limba g?g?uz?; 3,82% - limba ucrainean?; 1,48% - limba bulgar?. Proiectul de lege cu privire la func?ionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova a fost votat în a doua lectur?, cu votul a 55 de deputa?i, într-o sesiune desf??urat? de parlament în cursul nop?ii de 15 spre 16 decembrie. Mai exact, proiectul a fost sus?inut de deputa?ii Partidului Socialist din Republica Moldova (PSRM) ?i deputa?ii platformei „Pentru Moldova”, din care face parte ?i Partidul ?or. Ini?iativa legislativ? apar?ine mai multor deputa?i din grupul parlamentar al PSRM - Vasile Bolea, Bogdan ?îrdea ?i Andrian Lebedinschi, potrivit Agora.md. Conform acestei legi, angaja?ii institu?iilor de stat erau obliga?i s? discute, s? ofere informa?ii ?i s? asigure traducerea avizelor, certificatelor ?i a oric?rui tip de documente în limba rus?, dac? cet??enii vin cu solicitari în acest sens.

copyright © 2021 mesagerul.ro