BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 Studiu: ?Doar 1 din 100 de romÔni care au avut COVID-19 a donat

Studiu: ?Doar 1 din 100 de romÔni care au avut COVID-19 a donat

Doar unu din 100 de romÔni care au avut COVID-19 a donat plasm? din aprilie anul trecut pÔn? ţn ianuarie acest an, organizarea defectuoas? ?i lipsa echipamentelor f?cÔnd ca 20.000 de donatori s? fie pierdu?i, potrivit unui studiu covidplasma.ro.

??Doar unu din 100 de români care au avut COVID-19 a donat plasm? din aprilie anul trecut pân? în ianuarie acest an, organizarea defectuoas? ?i lipsa echipamentelor f?când ca 20.000 de donatori s? fie pierdu?i, potrivit unui studiu covidplasma.ro. Num?rul pacien?ilor ex-COVID care au donat plasm? a fost în intervalul sus-men?ionat de 9.658 de persoane, fiind colectate aproape 15.000 de doze, iar 1.246 de pacien?i interna?i au primit tratamentul ?i au fost ulterior externa?i, precizeaz? sursa citat?. „Din cauza organiz?rii defectuoase a procesului de donare, a lipsei de echipamente de plasmaferez? ?i a lipsei de implicare la nivelul unor centre de transfuzie sanguin?, estim?m c? circa 20.000 de donatori de plasm? convalescent? au fost pierdu?i, ceea ce înseamn? c? cel pu?in 20.000 de ex-pacien?i COVID-19 au încercat, dar nu au reu?it s? doneze plasm? convalescent?. În total, conform estim?rilor covidplasma.ro, au fost pierdute circa 174.000 de doze de plasm? convalescent?. Astfel 43.000 doze au fost pierdute din cauz? c? nu folosim echipamente de plasmaferez? la donarea de plasm?, respectiv înc? 126.000 de doze nu au fost colectate de la cei peste 20.000 de români care nu au putut dona, de?i au dorit asta ?i îndeplineau condi?iile”, se arat? într-un comunicat covidplasma.ro. În topul colect?rii de plasm? convalescent? se afl? Bucure?tiul, urmat de jude?ele Arge?, Arad, Ia?i, Prahova, Hunedoara, Bra?ov, Buz?u ?i Gala?i. În centrele de transfuzie din Capital? ?i din aceste 8 jude?e s-a colectat circa 63% din întreaga cantitate de plasm? convalescent? colectat? în România. În ceea ce prive?te randamentul, respectiv num?rul de doze colectate la 100 de cazuri COVID-19, pe primul loc se afl? jude?ul Buz?u, urmat de jude?ele Arad, Hunedoara, Arge? ?i S?laj. Bucure?tiul, de?i a colectat cel mai mare num?r de doze de plasm? convalescent? din România, este pe locul 18 în clasamentul eficien?ei colect?rii, se mai arat? în comunicat. Cele mai multe doze de plasm? convalescent? au fost distribuite spitalelor din Bucure?ti (1.155 de doze), urmate de cele din jude?ele Hunedoara, Arad, Constan?a ?i Timi?. Din punctul de vedere al eficien?ei distribuirii, cel mai bine stau jude?ele Hunedoara, Buz?u, Arad, Olt ?i Cara?-Severin. Potrivit unui sondaj covidplasma.ro, realizat în perioada 5-10 ianuarie 2021, doar 21% dintre românii care au dorit s? doneze plasm? convalescent? au putut s? fac? acest lucru. Restul au fost refuza?i, n-au fost contacta?i de centrul de transfuzie, n-au fost programa?i ori au ajuns s? renun?e la donare din cauza birocra?iei. De asemenea, 48% dintre donatorii de plasm? convalescent? spun c? au trebuit s?-?i pl?teasc? testele medicale pentru a putea dona plasm? (fie test de anticorpi, fie test PCR, fie ambele), de?i prevederile UE spun c? aceste teste ar trebui s? fie pl?tite de c?tre stat, se mai arat? în comunicat.

copyright © 2021 mesagerul.ro