Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 Tribunalul Bihor î?i suspend? de luni activitatea cerând respect

Tribunalul Bihor î?i suspend? de luni activitatea cerând respect

Judec?torii Tribunalului Bihor î?i suspend? activitatea judiciar? începând de luni, 27 ianuarie, a anun?at joi, într-un comunicat, purt?torul de cuvânt al tribunalului, judec?torul Veronica Ioni??.

Judec?torii Tribunalului Bihor î?i suspend? activitatea judiciar? începând de luni, 27 ianuarie, a anun?at joi, într-un comunicat, purt?torul de cuvânt al tribunalului, judec?torul Veronica Ioni??, anun?? Agerpres. Potrivit sursei, suspendarea activit??ii judiciare a Tribunalului Bihor a fost decis? joi, în Adunarea general? a judec?torilor ?i presupune c? magistra?ii vor judeca doar urgen?ele în materie penal? (m?suri preventive), cauzele urgente în materie civil? (ordonan?ele pre?edin?iale vizând minorii, plasamentele de urgen??, ordinele de protec?ie, suspend?rile provizorii de executare, grev?). Totodat?, în Tribunal va func?iona Biroul de execut?ri penale. „S-a hot?rât, totodat?, neparticiparea judec?torilor în birourile electorale”, se mai precizeaz? în informare. Judec?torii prezen?i în Adunarea general? de joi s-au declarat solidari cu demersurile ini?iate de personalul auxiliar de specialitate din cadrul instan?elor judec?tore?ti. „Demersurile sunt menite s? asigure respectarea statutului profesional sub aspect material”, se arat? în comunicat. Al?turi de magistra?i, începând de luni, vor opri lucrul ?i grefierii din tot sistemul judiciar din jude?.

copyright © 2021 mesagerul.ro