Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 ?Tribunalul Penal Interna?ional deschide o anchet? privind prezu

?Tribunalul Penal Interna?ional deschide o anchet? privind prezu

Procuroarea general? a Tribunalului Penal Interna?ional (TPI) Fatou Bensouda a anun?at miercuri c? a deschis o anchet? privind prezumtive crime comise n teritoriile palestiniene ocupate, o ini?iativ? la care Israelul se opune ferm, scrie AFP.

Procuroarea general? a Tribunalului Penal Interna?ional (TPI) Fatou Bensouda a anun?at miercuri c? a deschis o anchet? privind prezumtive crime comise în teritoriile palestiniene ocupate, o ini?iativ? la care Israelul se opune ferm, scrie AFP. Fatou Bensouda declarase precedent c? exist? un "fundament rezonabil" pentru a crede c? au fost comise crime de c?tre membrii for?elor israeliene, de c?tre autorit??ile israeliene, de Hamas ?i de grup?ri armate palestiniene în cursul r?zboiului din Gaza din 2014. "Ast?zi confirm deschiderea de c?tre Biroul procurorului Tribunalului Penal Interna?ional a unei anchete privind situa?ia din Palestina", a declarat ea, într-un comunicat. "Ancheta va viza crimele care ?in de competen?a Tribunalului ?i care ar fi fost comise în situa?ia de dup? 13 iunie 2014." ?eful diploma?iei israeliene, Gabi Ashkenazi, a denun?at o "decizie politic?" ce consacr? "falimentul moral" al acestei instan?e. "Este vorba de o decizie politic? a unui procuror la finalul mandatului s?u (...) care transform? tribunalul într-un instrument în mâinile extremi?tilor ?i al organiza?iilor antisemite", a afirmat Ashkenazi, citat într-un comunicat. Spre deosebire de Palestina, Israelul nu este membru al TPI ?i se opune vehement oric?rei anchete. Dar judec?torii TPI au deschis calea unei anchete privind crime de r?zboi dup? ce au decis luna trecut? c? Tribunalul este competent pentru faptele care au avut loc în teritoriile palestiniene ocupate.

copyright © 2021 mesagerul.ro