Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 VIDEO Manifesta?ie împotriva lockdown-ului na?ional în Olanda: M

VIDEO Manifesta?ie împotriva lockdown-ului na?ional în Olanda: M

Mii de oameni au participat la un protest neautorizat în Amsterdam duminic? fa?? de lockdown-ului na?ional pentru a încetini r?spândirea coronavirusului, înainte de a fi dispersa?i de poli?ie cu tunuri cu ap?, relateaz? Reuters.

Mii de oameni au participat la un protest neautorizat în Amsterdam duminic? fa?? de lockdown-ului na?ional pentru a încetini r?spândirea coronavirusului, înainte de a fi dispersa?i de poli?ie cu tunuri cu ap?, relateaz? Reuters. Protestatarii s-au adunat într-o pia?? din fa?a Rijksmuseum ?i a Muzeului Van Gogh, având pancarte pe care se putea citi ”Libertate: opri?i asediul” ?i scandând ”Ce vrem? Libertate!”. Nimeni nu a purtat masc?, care e obligatorie, ?i foarte pu?ini au respectat regula distan??rii fizice. Autorit??ile au respins cererea ca protestul s? se ?in? în Pia?a Muzeului. Demonstran?ii au refuzat s? plece când poli?ia le-a spus s? fac? asta, iar unii au aruncat cu artificii. Poli?ia a folosit atunci tunuri cu ape pentru a dispersa mul?imea. Guvernul a închis ?colile ?i majoritatea magazinelor în decembrie pentru a încerca s? opreasc? cre?terea num?rului de cazuri de Covid, iar s?pt?mâna aceasta a extins lockdown-ul pentru înc? cel pu?in trei s?pt?mâni.

copyright © 2021 mesagerul.ro